AgriFood Capital BV

"Het tegengaan van verspilling is een verantwoordelijkheid van de hele voedselketen, van boer tot bord. Dat vraagt om samenwerking in de keten en om innovatie. Samen innoveren daar staat AgriFood Capital voor. Daarom zijn wij partner en doen wij mee samen tegen voedselverspilling."

Agri food Roel

Roel Schutten

Directeur
 

Uitblinkers in agrifood

 Noordoost-Brabant heeft van oudsher een stevige positie in de agrifood wereld en in veel andere aanverwante sectoren zoals high tech, ICT, data en logistiek. Dat is te danken aan de pioniers die de potentie van de regio nooit uit het oog verloren. Die generatie na generatie de innovatiekracht en concurrentiepositie van de regio waarborgden. In Noordoost-Brabant werken mensen met hun handen, hoofd én hart. Zij zetten zich in om de sector duurzamer te maken en de initiatieven rondom het tegengaan van voedselverspilling te stimuleren. In AgriFood Capital werken overheden, kennisinstellingen en ondernemers samen. We hebben het ontstaan van De Verspillingsfabriek en de centrumfunctie van Three-Sixty in Veghel in de startfase van harte ondersteund.

Innoveren door samenwerken

Wij faciliteren innovatieve samenwerkingsinitiatieven in de voedselketen van boer tot bord. Met ons uitgebreide netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noordoost-Brabant. We leveren in 2019 expertise in het begeleiden van bedrijven om verspilling te voorkomen, te reduceren of te verwaarden. Noordoost-Brabant kent een agrifood-ecosysteem dat bestaat uit 7.200 bedrijven, samen goed voor 55.000 banen. Een ecosysteem met internationale verbindingen om de uitwisseling van kennis en vaardigheden met mensen die buiten de regio actief zijn te realiseren. Een plek waar de kracht van face-to-face ontmoetingen, lokale dynamiek en het samenspel tussen kleine ondernemingen en grote bedrijven tot hun recht komen. Via ons ondernemerschapsprogramma Ondernemerslift+ ondersteunen wij startende ondernemers in het opbouwen van hun onderneming.