Voucherregeling

parallax background

VOUCHERREGELING IN DE KETEN

Om bedrijven te stimuleren tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, heeft Samen Tegen Voedselverspilling een voucherregeling opengesteld waar ook jouw organisatie gebruik van kan maken. Binnen deze voucherregeling is de expertise van Wageningen University & Research en derde partijen in te zetten voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten.

HOE WERKT DE REGELING?

Naast initiatieven voor het verminderen en voorkomen van verspilling binnen je bedrijf of organisatie kan de voucher ook worden ingezet voor innovaties die zorgen voor het tot waarde brengen van onvermijdbare reststromen binnen productieprocessen en/of de aangesloten keten.

Het advies van Wageningen University & Research en andere betrokken partijen kan op diverse wijzen worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een expertsessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een workshop of een value scan. De voucher vergoedt 50% van de kosten hiervoor, en de overige helft zal worden betaald door de organisatie zelf. De waarde van de voucher ligt tussen de € 5.000,- en € 15.000,-.

Bedrijven uit de hele voedselketen kunnen meedoen aan de voucherregeling. Zowel multinational en groot bedrijf als MKB(+), sociale ondernemingen en startups.

 

VOOR WIE IS DE REGELING?

Bedrijven uit de hele voedselketen, zowel multinational als groot bedrijf en MKB(+), sociale ondernemingen en startups.

HOE KUN JE MEEDOEN?

Download het aanvraagformulier en stuur deze per e-mail aan voucher@samentegenvoedselverspilling.nl. Na toetsing aan de voorwaarden ontvangt u een reactie op de aanvraag. Indien akkoord ontvangt u een toekenning via de e-mail.

Deze regeling is onderdeel van de uitvoeringsagenda van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Wageningen Food & Biobased Research voert deze regeling uit in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Heb je vragen over de Voucherregeling? Neem dan contact met ons op via office@samentegenvoedselverspilling.nl

X