parallax background

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

De afgelopen jaren hebben meerdere bedrijven met ideeën voor innovaties voor een circulaire voedselketen gebruik kunnen maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. Het doel van de voucherregeling was om bedrijven te stimuleren voedselverspilling te voorkomen of reduceren en voedselreststromen optimaal te verwaarden. De voucherregeling is op dit moment gesloten.

WAARVOOR ZIJN DE VOUCHERS INGEZET?

Experts konden advies- en onderzoeksprojecten uitvoeren, een business case (validatie) ontwikkelen of een innovatie helpen opschalen naar productieniveau. Andere voorbeelden waar vouchers voor zijn gebruikt: inzet van consultancybureaus en solution providers, quick scans, producttesten, investeringen in pilots of inhuur van engineering capaciteit. Ook konden bedrijven met een voucher gebruik maken van advies van onder andere Wageningen University & Research, HAS Hogeschool of andere publieke kennisinstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een expertsessie, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een workshop of een value scan.

TOEGEKENDE VOUCHERS

Meerdere vouchers zijn de afgelopen jaren uitgereikt aan vooruitstrevende bedrijven voor innovaties tegen voedselverspilling. Saskia van der Laan, manager business solutions van Samen Tegen Voedselverspilling, reikte namens Samen Tegen Voedselverspilling, Rabobank, het Ministerie van LNV en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen de vouchers uit. Lees in onderstaande artikelen waaraan de bedrijven de vouchers besteden.

Op 22 juni 2023 vond de afsluitende bijeenkomst plaats met bedrijven die een voucher hebben ontvangen en de ondersteunende organisaties. Er werd verteld hoe vouchers zijn ingezet, wat het heeft gebracht en er is besproken wat bedrijven nog meer nodig hebben om innovaties op te schalen. Lees hier het hele bericht over de bijeenkomst.

Floor Trading BV (Floor Foods) voor een business case voor krokante snacks gemaakt van lokale groente- en fruitreststromen.
Genson Lost Fruits voor het verwaarden van ‘tweede klasse’ fruit naar dranken.
Globemilk voor het verminderen van zuivelverspilling met een speciale sensor. Bekijk hier een video over deze voucher.
MaGie Creations voor het verwaarden van biergraan naar meel.
Next Generation Sensors voor de ontwikkeling van een sensor om voedselveiligheid realtime te meten.
Rainbow Kleinpak voor een business case om paprikaresten meer hoogwaardig te verwerken.
Wastewatchers voor het ontwikkelen van voorspellende algoritmes om voedselverspilling te voorkomen in horeca.
Yespers voor een productielijn om maximale waarde uit appels te halen.
Health Food Wall om voedselverspilling in ‘Intelligent Fridges’ te verminderen en een data-driven en software-based strategie te ontwikkelen om derving te voorkomen en andere out-of-home bedrijven hiermee te inspireren.
NoPalm Ingredients voor het ontwikkelen van een eetbare microbiële olie uit zijstromen uit de voedselketen, als duurzaam alternatief voor plantaardige oliën zoals palm- en sojaolie.OneThird voor de ontwikkeling van een scanner om de rijpheid van avocado’s te bepalen en deze op de winkelvloer te testen.Oranjehoen voor een pilotproject waarbij groenten- en kruidenreststromen van HelloFresh worden gedroogd om de houdbaarheid te verlengen, zodat ze verwerkt kunnen worden in circulair kippenvoer.
Primeale United voor onderzoek naar manieren waarop reststromen van spruiten hoger kunnen worden verwaard, volgens de Ladder van Moerman.
Combilo voor onderzoek naar een business case om reststromen van hun eigen kasgroenten en van partners te verwaarden tot nieuwe grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie.


VRAGEN?

De voucherregeling is op dit moment gesloten. Voor vragen kun je contact opnemen met ons via office@samentegenvoedselverspilling.nl.

 

  STV_LNV_Logo_nieuw                                       Samen Tegen Voedselverspilling - Stakeholders - Rabobank                                       

 

Deze regeling is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank en het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en wordt ondersteund door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.