Compass Group

"Met veel plezier werk ik als Sustainability Manager van Compass Group Nederland mee aan de beweging om voedselverspilling tegen te gaan, en de duurzame targets te behalen voor 2030. Het inzicht dat de wereld in hoog tempo verandert, vraagt om een transitie naar een duurzame samenleving en economie. Compass Group levert een bijdrage om die transitie te maken."

Compass Group

Ragna Tielen

Sustainability manager
 

NuLa – onze reis naar zero waste

Met ons 'zero waste' platform NuLa werken we binnen Compass Group om verspilling tegen te gaan. Een belangrijk punt op de (mondiale) agenda van Compass Group is het tegengaan van voedselverspilling. Wereldwijd wordt een derde van het voedsel weggegooid. Dat is zo’n 1,3 miljard ton aan eten per jaar. En dan hebben we het nog niet eens over de hoeveelheden CO2 en water die daardoor verspild zijn. Daarom werken wij samen met partners zoals Winnow, Too Good To Go en De Clique. Daarmee willen we de hoeveelheid voedselverspilling op onze locaties halveren, en mensen thuis motiveren om minder voedsel te verspillen.

Stop Food Waste!

Op Stop Food Waste Day is onze partnership met Too Good To Go uitgelicht waarbij we samen strijden tegen voedselverspilling. Alleen door onze krachten te bundelen, slagen we erin om een blijvende positieve verandering teweeg te brengen. Zelfs afgelopen jaar waarin Corona zo'n grote rol heeft gespeeld, hebben we 14.700 maaltijden gered van de prullenbak. Dat zijn maar liefst 39 vluchten van Amsterdam naar New York. En voor het komende jaar hebben we nog veel ambitieuzere plannen met Too Good To Go, maar ook met andere partners zoals Winnow en De Clique….