Dirk

Bij Dirk vinden we het zonde om producten weg te gooien die nog goed zijn. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe initiatieven om voedselverspilling verder terug te dringen. Dit doen we bijvoorbeeld door prijsimpulsen, samenwerkingen met diverse partijen en pilots om tot nieuwe inzichten te komen.

Dirk

Uwe Saueressig

Manager algemene zaken en kwaliteit & duurzaamheid
 

Wat doet het bedrijf om voedselverspilling tegen te gaan?

Prijsimpulsen, samenwerkingen en pilots

Bij Dirk zetten wij ons in voor zo min mogelijk voedselverspilling. Zo hebben we in al onze winkels initiatieven lopen waarbij we met hulp van een prijsimpuls onze klanten stimuleren tot het kopen van een product dat we anders kort daarna zouden weggooien:• 30% korting op versproducten met een naderende THT-datum• 75% korting op lang houdbare producten, zoals rijst en pasta, die over de THT datum heen zijn. We vinden namelijk dat je dit nog prima kunt eten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.• 10 cent voor een ei. Als er 1 ei kapot is in een doosje verpakken we de overige uit het doosje opnieuw en verkopen deze tegen een gereduceerde prijs.• Netjes en zakjes met herverpakte groenten en fruit. Als er bijvoorbeeld 1 flink beschadigde sinaasappel in een verpakking zit, herverpakken we de resterende nog goede sinaasappelen in een herbruikbaar zakje tegen een gereduceerde prijs.

SamenwerkingenAl onze supermarkten werken samen met de lokale voedselbank of met stichting Voedselsurplus, zodat de producten die we overhouden alsnog een mooie bestemming krijgen. We doneren aan hen onze resterende vleesartikelen. Wij vriezen deze producten in, voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is.• De Voedselbank zorgt dat dit terecht komt bij mensen die maandelijks niet veel te besteden hebben.• VoedselSurplus zorgt dat de producten terecht komen binnen de sociale horeca. Deze initiatieven verzorgen gezonde en gezellige maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners.

PilotsEen belangrijk middel om verder te onderzoeken of we sneller stappen kunnen zetten in het terugdringen van voedselverspilling is het aansluiten bij pilots. Door korte tests in een aantal winkels uit te voeren, kunnen we heel eenvoudig meten en uitproberen of bepaalde ideeën werken.Op dit moment lopen er pilots met Too Good To Go, De Clique en Gelderland van Morgen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Klanten stimuleren

Verspilling komt niet alleen voor in de supermarkt, maar ook bij de klant thuis. Wij vinden het daarom belangrijk om met onze klanten mee te denken:• In ons klantenmagazine Lekker Doen informeren wij de lezers over de mogelijkheid tot het invriezen van producten. Door hen bewust te maken van de voordelen, hopen we dat ze zelf inzien dat dit enkel voordelen biedt en producten uit de prullenbak kan redden.• Sinds korte tijd bieden we geen multibuys meer aanbieden aan onze klanten. Dit zijn acties waarbij klanten bij de aankoop van meerdere producten korting krijgt. Denk aan acties als 4 halen, 2 betalen. We willen niet dat onze klanten meer kopen dan dat ze nodig hebben. Dit scheelt niet alleen in hun portemonnee, maar ook in verspilling en zo eet je niet meer dan goed voor je is.