FNLI

 

Wat doet het bedrijf om voedselverspilling tegen te gaan?

Voedings- en drankenproducenten pakken in brancheverband voedselverspilling aan.

Samen met de Stichting en de WUR organiseren FNLI-leden in brancheverband productspecifieke meettemplates en jaarlijkse monitoring van reststromen. Zo brengen bedrijven in kaart waar in het productieproces grondstoffen efficiënter kunnen worden (her)gebruikt en kunnen gezamenlijk of op bedrijfsniveau maatregelen worden genomen. De FNLI ondersteunt bedrijven en branches hierbij en legt contacten met andere stakeholders om nieuwe oplossingen toegankelijk te maken en samenwerking te stimuleren. Daarnaast zet de FNLI zich in voor beter overheidsbeleid dat ondernemers niet in de weg zit bij het optimaal verwaarden van grondstoffen.