GroentenFruit Huis

"De groente- en fruitsector werkt voortdurend aan optimalisatie van ketens en minimaliseren van verspilling van groenten en fruit. Dat is Pure Winst voor mens en maatschappij."

Samen Tegen Voedselverspilling – GroentenFruit Huis – Richard Schouten.jpg

Richard Schouten

Directeur
 

Duurzame productie en handel

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van producentenorganisaties, importeurs, exporteurs en snijderijen, oftewel bedrijven in de afzet van groenten en fruit. Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in het zorgen voor de beschikbaarheid van gezonde voeding. Ketens zorgen er gezamenlijk voor dat zaken als kwaliteit en voedselveiligheid voortdurend worden geborgd zodat jaarrond en van gewenste kwaliteit een gevarieerd aanbod is van heerlijke producten. Door goede afspraken te maken en de ketens te optimaliseren streven groente- en fruitbedrijven altijd naar efficiëntie, een goede handelspositie en duurzame ontwikkeling.

Vers voedsel moet goed worden beschermd tijdens de productie, transport, afzet en bewaring van het product. Er is weinig inzicht over de daadwerkelijke omvang en het kwaliteitsverlies in de groente- en fruitketens. Met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling proberen we feiten boven tafel te krijgen. Er wordt gewerkt aan praktische oplossingen om onnodige reststromen een bestemming te geven en kwaliteitsverlies verder te minimaliseren om food loss en food waste te voorkomen..

Pure Winst

Concrete preventiemiddelen zijn bijvoorbeeld geïntegreerde gewasbescherming, (transport)verpakkingen en koellogistiek. Er zijn ook diverse initiatieven om producten een goede bestemming te geven: veel leden investeren al in verwerkingsprocessen om alternatieve producten te verkopen (saus, soep of chips) en via de Groente & Fruitbrigade worden groenten en fruit beschikbaar gesteld voor voedselbanken. Ook directe donatie komt steeds vaker voor. De groente- en fruitsector werkt in toenemende mate samen met partijen die gespecialiseerd zijn in het verwaarden van reststromen. Daarnaast worden alternatieve afzetkanalen benut die groenten en fruit verwerken of bewerken. Volgens de Ladder van Moerman worden eerst toepassingen gezocht voor humane consumptie, als die niet voorhanden zijn, komen verwerking in veevoer en vergisting aan bod.