Clustermeeting Circulaire Dierlijke Eiwitketens

01-03-2024
Stakeholders
Diervoederindustrie
Nieuws
Oplossingen & adviezen
Samenwerkingen

Op 1 februari kwam het cluster Circulaire Dierlijke Eiwitketens bijeen op ons kantoor in Veghel.

Steun ministerie

Tijdens deze bijeenkomst konden we aankondigen dat we een nieuwe financiering hebben ontvangen vanuit het ministerie van LNV waardoor het cluster de komende drie jaar versterkt kan worden (tot eind 2026).

Het ministerie ziet ook de potentie van het verwaarden van restromen richting diervoer als onderdeel van de kringlooplandbouw, in lijn met Farm to Fork- en de Nationale Eiwitstrategie. Nederland wil graag een voorbeeldrol vervullen voor Europa op dit gebied.

Toekomst cluster

Het doel van het cluster is en blijft om de inzet van (onvermijdbare) organische reststromen in diervoer te vergroten. Dit doen we door agrifood ondernemers te ondersteunen om meer reststromen uit het voedselsysteem als (circulair) diervoer te kunnen benutten.

In de nieuwe fase gaan we het cluster uitbreiden met nieuwe partners en we gaan schaalbare ketenconcepten ontwikkelen in de praktijk.

Inspiratiebijeenkomst

Op 18 april organiseren we een inspiratiebijeenkomst waarbij onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) en experts van Samen Tegen Voedselverspilling de mogelijkheden voor het verwaarden van onvermijdbare reststromen in een circulaire dierlijke eiwitketen in kaart brengen.

Heb je belangstelling om deel te nemen aan dit cluster of bovenstaande inspiratiebijeenkomst, stuur dan een mail naar karin@samentegenvoedselverspilling.nl.