De vissector aan de slag met voedselverspilling

01-03-2024
Stakeholders
Primaire Sector
Groothandel
Handel & logistiek
Nieuws
Meten & monitoren

De Visfederatie start een pilot monitoring voedselverspilling. Omdat de verspilling nooit eerder in kaart is gebracht in de vissector moet er voor hen eerst een monitoring template ontwikkeld worden zodat de verspilling op een eenduidige manier gemeten kan worden.

Stap 1: template ontwikkelen

Enkele koplopers hebben zich aangemeld om dit template met ons en Wageningen University & Research te ontwikkelen, namelijk: PP-group, Kennemer Vis Groep, Adri & Zoon, Krijn Verwijs en Neerlandia Urk.
Samen met deze bedrijven worden de processen en types reststromen bekeken en de terminologie die relevant is voor deze sector vastgesteld.

Voor de zomer is het template gereed en kunnen de leden van de Visfederatie starten met monitoring van hun voedselverspilling.

Doel monitoring

Het doel van de data-uitvraag is om representatieve gegevens te verkrijgen voor de vissector. De resultaten geven de bedrijven in de sector inzicht om te sturen op het verminderen van verspilling en daarmee ook op kosten en milieu-impact. Bovendien kunnen de individuele resultaten worden vergeleken met de resultaten van de sector.

Deze informatie komt ook van pas bij het berekenen van de eigen CO2 footprint Het is heel waardevol om met deze nieuwe sector te kunnen starten en ook hier de voedselverspilling te verminderen.