Diervoederindustrie: goede voorbeelden

Diervoederindustrie
Stakeholders
Oplossingen & adviezen
Samenwerkingen

Bron foto: monticello, Shutterstock.com.

Met ongeveer 2 miljard kilo voedsel dat jaarlijks wordt verspild, hebben zowel de overheid als de industrie ingezien dat er dringende maatregelen nodig zijn om deze verspilling te verminderen. Om dit doel te bereiken, heeft de Nederlandse overheid zich ten doel gesteld om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren in vergelijking met het niveau van 2015. Een van de meest veelbelovende strategieën om dit te bereiken, is het benutten van reststromen voor veevoerproductie. De huidige stand van zaken in de diervoederindustrie in Nederland weerspiegelt een groeiend bewustzijn van de noodzaak om duurzaam met voedselbronnen om te gaan. 

Verwaarden

Reststromen uit voedselproductie bevatten vaak eiwitten, vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die van grote waarde kunnen zijn voor dieren. Het herbestemmen van deze reststromen naar diervoeder kan niet alleen de verspilling verminderen, maar ook de efficiëntie en duurzaamheid van de diervoederproductie vergroten. Binnen dit kader neemt de diervoederindustrie een centrale positie in. De industrie speelt een cruciale rol bij het identificeren, verwerken en benutten van deze voedselresten voor de productie van hoogwaardig diervoeder. Het is belangrijk op te merken dat dit niet alleen een kans is om de voedselverspilling aan te pakken, maar ook om de ecologische voetafdruk van de veehouderij te verkleinen. Door reststromen te verwaarden tot diervoeder, wordt een circulaire aanpak mogelijk, waarbij afvalproducten worden omgezet in waardevolle bronnen van voeding voor dieren. De diervoederindustrie is daarom een belangrijke speler in het verwaarden van voedsel dat anders wordt verspild.

Voorbeelden

Praktische informatie, tools & tips

  • Verminder voedselverspilling in je bedrijf door gedragsverandering bij medewerkers: ‘Wiel van Gedragsverandering’.

  • Hier vind je alle interventies die je als organisatie kan gebruiken om jouw medewerkers en klanten te helpen om thuis minder voedsel te verspillen.