Groente & Fruitbrigade passeert mijlpaal 10 miljoen kilo groente en fruit voor voedselbanken

01-07-2024
Stakeholders
Primaire Sector
Handel & logistiek
Nieuws

Voor volledig foto-onderschrift zie onder*

De Groente & Fruitbrigade kondigt met trots aan dat de organisatie de grens van 10 miljoen kilo verse groente en fruit heeft gepasseerd in hun donaties aan voedselbanken. De organisatie is uitgegroeid tot een essentiële schakel in de voedselhulp voor kwetsbare groepen in Nederland. Door samen te werken met telers, kwekers en handelsbedrijven die overschotten of niet-commerciële producten doneren, heeft de Groente & Fruitbrigade een effectief systeem opgezet om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd voedselonzekerheid te verminderen. In juni bereikte de Groente & Fruitbrigade deze mijlpaal, waarbij bestuurslid Mary van Hoek-Hendriks symbolisch de 10 miljoenste kilo overhandigde aan Henk Staghouwer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken.

Start Groente & Fruitbrigade

Groente & Fruitbrigade is opgericht in 2018 om groente en fruit te redden van verspilling en te doneren aan voedselbanken, zodat ze hun klanten een vers en gezond aanbod kunnen bieden in hun wekelijkse voedselhulp. Het initiatief startte op het Freshpark in Poeldijk met een klein team betrokken vrijwilligers, een vorkheftruck, een loods en de eerste donateur van groente en fruit. Na een indrukwekkende groei is de Groente & Fruitbrigade inmiddels met meer dan 75 vrijwilligers, drie strategisch gelegen sorteer- en distributielocaties in Poeldijk, Venlo en Nagele en een landelijke dekking richting voedselbanken een gevestigde organisatie geworden.

Mijlpaal in donatie aan voedselbanken

In juni bereikte Groente & Fruitbrigade de mijlpaal van de 10 miljoenste kilo groente en fruit die sinds oprichting verstrekt werd aan de voedselbanken. Bestuurslid Mary van Hoek-Hendriks van Groente & Fruitbrigade reikte deze symbolisch uit aan Henk Staghouwer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. "Groente & Fruitbrigade levert een cruciale bijdrage aan onze voedselhulp. Niet alleen door de grote hoeveelheden, maar vooral ook door de gezondheidswaarde van deze verse producten. Ze zijn hiermee een onmisbare partner in onze missie om goed en gezond voedsel beschikbaar te stellen voor iedereen."

Voedselverspilling tegengaan

Groente & Fruitbrigade ontvangt groente en fruit vanuit verschillende schakels in de agrifoodketen. Van telers en kwekers die kampen met groente en fruit die niet aan het schoonheidsideaal voldoen, tot overschotten bij handelsbedrijven. Inmiddels zijn er ook een aantal partijen aangesloten vanuit maatschappelijke betrokkenheid en schenken groente en fruit aan de organisatie. “We hebben ons sinds oprichting gefocust op het opbouwen van volume en het bestendigen van onze organisatie. Onze focus naar de toekomst ligt op het creëren van meer variatie en het aanboren van nieuwe leveranciers eerder in de keten. Hiermee willen we een volwaardig jaarrond en gevarieerd aanbod bieden aan de voedselbankklant. Iedereen zou toegang moeten hebben tot goed voedsel. Daar dragen wij met onze vrijwilligers graag aan bij. Mensen die zich hierbij aan willen sluiten zijn van harte welkom, als vrijwilliger of als leverancier,” aldus Mary van Hoek-Hendriks.

Food Donation Tour

Tijdens de internationale conferentie ‘Towards Halving Food Waste in Europe’ verzorgden Groente & Fruitbrigade, Voedselbank en regionaal distributiecentrum Tilburg en Voedselbanken Nederland het middagprogramma van één van de fieldtrips. Een internationale delegatie kreeg een uniek kijkje in de samenwerking van Groente & Fruitbrigade en Voedselbanken en zag met eigen ogen hoe het zelfkeuzeconcept (winkel) van voedselbank Tilburg niet alleen een plek is om voedsel te verkrijgen, maar ook een plek is van sociale cohesie.


Groente & Fruitbrigade en Voedselbanken Nederland zijn stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling.

*Foto: Willem Mes Photography. Henk Staghouwer (voorzitter Vereniging Nederlandse Voedselbanken) neemt 10 miljoenste kilo in ontvangst van Mary van Hoek-Hendriks (bestuurslid Groente & Fruitbrigade).