GROOTHANDEL
Voorkomen, verminderen, verwaarden

Groothandel
Oplossingen & adviezen
Meten & monitoren
Samenwerkingen

Bron foto: Aleksandar Malivuk, Shutterstock.com.

Vanwege de centrale plek van groothandels in de foodservice-keten, met links naar zowel producenten als eindgebruiker, hebben groothandels een leidende rol te spelen in het verminderen van voedselverspilling. Als spin in het web: inkoper, leverancier, inspirator én kennishub. 

Waarom verminderen?

Binnen groothandels zijn er diverse redenen om voedselverspilling te willen reduceren. Ten eerste is er het financiële aspect, waarbij verspild voedsel directe kosten met zich meebrengt. Daarnaast is er het ecologische vraagstuk, omdat voedselverspilling bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en andere milieuproblemen. Op ethisch vlak is er de morele verantwoordelijkheid om voedseltekorten tegen te gaan, vooral in een tijd waarin voedselzekerheid wereldwijd een kritieke kwestie is. 

Oorzaken

Voedselverspilling in groothandels kan worden toegeschreven aan verschillende oorzaken. Overproductie, bederf tijdens transport en opslag, onjuist voorraadbeheer, en cosmetische normen die leiden tot afwijzing van anderszins bruikbaar voedsel zijn enkele van de belangrijkste factoren. Daarnaast speelt gebrek aan bewustwording en training in de hele toeleveringsketen een rol. Er zijn nog altijd geen goede cijfers beschikbaar over de hoeveelheid voedselverspilling bij groothandels. Wij hopen hier verandering in te brengen. 

Groothandels hebben de kans om een leidende rol te spelen in het verminderen van voedselverspilling. Dit kan worden bereikt door middel van technologische innovatie, zoals slimme voorraadbeheersystemen, die de efficiëntie van de supply chain vergroten. Ook educatieve initiatieven voor leveranciers en klanten, waarbij het belang van duurzaamheid en voedselverspilling wordt benadrukt, kunnen aanzienlijke resultaten opleveren.  

Ladder van Moerman

In de strijd tegen voedselverspilling maken we het meeste verschil door ons te focussen op het voorkomen van voedselverspilling. Echter kunnen we niet voorkomen dat er op sommige momenten toch een overschot aan voedsel ontstaat. Daarom houden we ons ook bezig met het verminderen en verwaarden van voedselverspilling. Dit doen we volgens de Ladder van Moerman

Welke oplossingen zijn er voor groothandels die voedselverspilling willen voorkomen, verminderen en verwaarden? Dat lees je hieronder!

Oplossingen van onze stakeholders

1. Voorkomen (preventie)

2. Verminderen

3. Verwaarden
Reststromen naar voedsel

Reststromen naar diervoeder

Voorbeelden

Praktische informatie, tools & tips

Supermarkten

Lees hier hoeveel voedsel er wordt verspild bij supermarkten.
Nieuwe resultaten.

Verspillingsvrije broodketen

Tips & tricks voor een verspillingsvrije broodketen bij bakkers en supermarkten.
Lees ze hier.

Wiel van gedragsverandering

Verminder voedselverspilling in je bedrijf door gedragsverandering bij medewerkers: ‘Wiel van Gedragsverandering’.
Lees het hier.

Interventies

Alle interventies die je als organisatie kan gebruiken om jouw medewerkers en klanten te helpen om thuis minder voedsel te verspillen:
Die vind je hier.

Lees hier het laatste nieuws uit de groothandel sector.