HANDEL & LOGISTIEK
Voorkomen, verminderen, verwaarden

Handel & logistiek
Stakeholders
Oplossingen & adviezen
Meten & monitoren
Samenwerkingen

Bron foto: Aleksandar Malivuk, Shutterstock.com

De handels- en logistieke sector heeft de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet om voedselverspilling te verminderen en duurzaamheid te bevorderen in de gehele voedselketen. Deze sector, die een cruciale rol speelt in het transport en de distributie van goederen, erkent de urgentie van het verminderen van voedselverspilling als een manier om niet alleen economische voordelen te behalen, maar ook om milieubewustzijn te vergroten. 

Rol logistiek

Een belangrijk aspect van de inspanningen om voedselverspilling te verminderen, ligt in het verbeteren van logistieke processen. Bedrijven investeren in geavanceerde technologieën zoals slimme tracking en monitoringssystemen om real-time informatie te verkrijgen over de locatie en status van voedselzendingen. Dit stelt hen in staat om proactief in te grijpen bij mogelijke problemen, zoals temperatuurafwijkingen die de kwaliteit van bederfelijke goederen kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast hebben veel bedrijven in de handels- en logistieke sector samenwerkingen opgezet met producenten, distributeurs en retailers om de communicatie en coördinatie in de voedselketen te verbeteren. Een betere afstemming tussen deze schakels zorgt voor een efficiëntere distributie en vermindert het risico op overbodige voorraden die uiteindelijk kunnen leiden tot verspilling. 

Bewustwording

Educatie en bewustwording spelen ook een sleutelrol in de inspanningen van de sector. Bedrijven organiseren trainingen voor medewerkers over het belang van het minimaliseren van voedselverspilling en implementeren interne richtlijnen voor duurzaamheid. Daarnaast worden consumenten steeds meer betrokken bij deze bewustwordingscampagnes, met initiatieven zoals het informeren van klanten over het juiste gebruik van producten en het stimuleren van verantwoorde aankopen. 

Een ander aspect van deze inspanningen is het omarmen van circulaire economiemodellen. Bedrijven onderzoeken manieren om reststromen en onverkochte producten op een duurzame manier te hergebruiken of te recyclen, waardoor de totale voedselverspilling wordt verminderd. 

Ladder van Moerman

In de strijd tegen voedselverspilling maken we het meeste verschil door ons te focussen op het voorkomen van voedselverspilling. Echter kunnen we niet voorkomen dat er op sommige momenten toch een overschot aan voedsel ontstaat. Daarom houden we ons ook bezig met het verminderen en verwaarden van voedselverspilling. Dit doen we volgens de Ladder van Moerman

Welke oplossingen zijn er voor bedrijven in de handel en logistiek die voedselverspilling willen voorkomen, verminderen en verwaarden? Dat lees je hieronder! 

Oplossingen van onze stakeholders

1. Voorkomen (preventie)

2. Verminderen

3. Verwaarden
Reststromen naar voedsel

Reststromen naar diervoeder

Voorbeelden

Praktische informatie, tools & tips

Wiel van gedragsverandering

Verminder voedselverspilling in je bedrijf door gedragsverandering bij medewerkers: ‘Wiel van Gedragsverandering’. 
Lees het hier.

Interventies

Alle interventies die je als organisatie kan gebruiken om jouw medewerkers en klanten te helpen om thuis minder voedsel te verspillen:
Die vind je hier.

Lees hier het laatste nieuws uit de handel & logistiek sector.