Innovatie zorgt voor circulair alternatief voor geitenbrok

01-07-2024
Primaire Sector
Diervoederindustrie
Nieuws
Oplossingen & adviezen

Geert Dieks in de stal met zijn geiten.

Stakeholder Bonda maakt deel uit van de Regio Deal Foodvalley, samen met Agrifirm, de Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, de Regio Foodvalley en LTO. Hierbij werken ze aan de ontwikkeling van circulair geitenvoer dat krachtvoer volledig kan vervangen.

Een samenwerking met visie
De Regio Deal Foodvalley streeft naar toekomstbestendige landbouw en gezonde voeding. Bonda draagt bij als partner in innovatie. Binnen het thema circulair veevoer, werkt het bedrijf samen met Wageningen Livestock Research om een impuls te geven aan een verdere verduurzaming van de geitenhouderij.

Geitenbrij
In dit kader heeft Bonda zich samen met Agrifirm gericht op de ontwikkeling van een circulair veevoer dat krachtvoer volledig vervangt in een geitenrantsoen. Normaal gesproken kan tot 70% van het rantsoen van geiten uit krachtvoer bestaan. Uit dit project, dat bekend staat als ‘Geitenbrij’, is een voerconcept ontstaan wat nutritioneel vergelijkbaar is met krachtvoer. Het bestaat uit een geoptimaliseerde samenstelling van diverse reststromen uit de levensmiddelen- en bio-ethanolindustrie.

Wil je meer weten over de geitenbrij? Lees dan hier het volledige artikel en bekijk de video, waarin wordt uitgelegd hoe dit voerconcept in de praktijk is getest bij geitenhouder Geert Dieks.