Monitor groenten- en fruitverspilling van start

04-07-2024
Stakeholders
Handel & logistiek
Primaire Sector
Nieuws
Feiten & cijfers
Meten & monitoren

Foto: GroentenFruit Huis

Groenten en fruit is een categorie waarin veel verspilling plaatsvindt. Niet alleen bij consumenten thuis, maar ook in de keten. Dat is niet zo gek omdat het om natuurlijke producten gaat die relatief kort houdbaar zijn.
Brancheorganisatie GroentenFruit Huis zet zich in om de reststromen en verspilling in hun keten inzichtelijk te maken, zodat ze gericht kunnen werken aan reductie en dus aan een duurzame toekomst van de sector. Samen met enkele koplopers uit de branche hebben ze gegevens verzameld over de jaren 2020 tot en met 2022, waar Wageningen University & Research nu een monitor van heeft samengesteld.

Monitor

Aan deze monitor hebben 11 entiteiten, van de ruim 280 leden meegewerkt. Deze zijn onder te verdelen in vijf ‘exoten’ (denk aan ananas en mango) en zes ‘vruchtgroenten’ (zoals paprika en tomaat). De subgroep ‘vollegrondsgroenten’ (zoals broccoli) ontbreekt.
De deelnemers zijn vergeleken op bedrijfsniveau en daaruit is gebleken dat:

  • Gemiddeld (bij exoten en vruchtgroenten samen) 2,1% wordt verspild en daarvan wordt:

    • 92% vergist;

    • 5% gecomposteerd;

    • En 3% gestort

  • Bij exoten ligt de verspilling het hoogst, namelijk op: 3,7%

  • Waar het bij vruchtgroenten op 0,7% ligt.


Verspilde groenten en fruit naar vergisting

Vrijwel alle reststromen groenten en fruit van de deelnemende bedrijven eindigen in de vergisting. Dit is een methode om van natuurlijke materialen energie te maken. Vergisting valt volgens de Europese definitie onder verspilling, dus is het interessant om te onderzoeken of deze reststromen ook een hoogwaardigere bestemming op de Ladder van Moerman kunnen krijgen, zoals verwerken in voeding voor mensen, diervoeding of biomaterialen. Vaak levert dit ook een betere prijs op.

Waarom monitoring?

Door monitoring krijgen de GroentenFruit Huis-leden een beeld waar de reststromen en verspilling ontstaan, zodat ze gericht kunnen werken aan reductie. Daarnaast werkt de sectormeting als een benchmark; bedrijven krijgen daardoor ook inzicht in hoe ze presteren ten opzichte van het sectorgemiddelde.

Deze eerste stap is een kleine stap. Hopelijk motiveert het alle andere groente- en fruitbedrijven voor deelname, zodat samen gewerkt kan worden aan een sector met een duurzame toekomst.Dit is slechts een begin

Het tegengaan van voedselverspilling is een belangrijk onderwerp voor GroentenFruit Huis. Ze zijn dan ook blij met het toenemende bewustzijn van leden op dit onderwerp, steeds meer leden werken actief samen met Samen Tegen Voedselverspilling om hun voedselverspilling in kaart te brengen en tot reductie te komen. De nieuwe monitoring en benchmark kan een belangrijke tool zijn om bedrijven hier verder in te ondersteunen.

Rudy Toet van Combilo, deelnemer aan de monitor: “Door de inzet van de WUR en de Stichting Samen tegen Voedselverspilling kunnen wij onze data nog beter gebruiken en vergelijken met branchegenoten. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar en door dit initiatief zouden we op een collectievere manier voedselverspilling tegen kunnen gaan in de AGF-branche. Hopelijk sluiten de komende jaren steeds meer bedrijven zich aan zodat we de impact kunnen vergroten”.

 

GroentenFruit Huis is stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling.