Monitoring van voedselverspillings­cijfers bij bedrijven

Primaire Sector
Handel & logistiek
Voedselverwerking
Retail
Groothandel
Out-of-home
Meten & monitoren

Bron foto: Gorodenkoff, Shutterstock.com.

Een toekomstgerichte foodsector heeft er baat bij om te monitoren, of: meten, en zo te weten hoe grondstoffen zo efficiënt en omgevingsvriendelijk mogelijk (her-)gebruikt kunnen worden.
Wist je dat iedere geïnvesteerde euro in een bewezen oplossing om voedselverspilling te voorkomen, zich 14 keer terugbetaalt? Een win-win-win situatie die we Pure Winst noemen. 

Daarnaast vragen steeds meer rapportages, normen en keurmerken om een verspillingsvrij beleid; je bereidt je dus ook voor op de toekomst.

Om voedselverspilling binnen je bedrijf tegen te gaan, heb je duidelijke en betrouwbare cijfers nodig. Het begint allemaal met goed inzicht in reststromen. Meten is immers weten. Vervolgens kun je daar waar de meeste winst te halen is, maatregelen nemen.

Meten = weten = pure winst

Voor het meten van voedselverspilling binnen bedrijven en organisaties in de hele voedselketen hebben Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research templates ontwikkeld. Op de betrouwbare cijfers die daar uit komen baseer je je oplossingen, volgens de ‘Target-Measure-Act’ methodiek. Dit is een bewezen methode om voedselverspilling aan te pakken, die door de internationale Champions 12.3 coalitie wordt aanbevolen in het Food Loss & Waste Protocol. Deze benadering helpt jou bij het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling.

Hoe werkt het monitoren?

Met de diepgaande registratiemethode die Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research (WUR) hebben ontwikkeld de afgelopen jaren worden de reststromen van voedselproducenten in kaart gebracht. Dit geeft duidelijk inzichten. En met jouw deelname wordt de methode steeds verfijnder op (sub-)sectorniveau.

Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met jouw bedrijfsgegevens. Om deel te nemen, wisselt je bedrijf via een beveiligde website data uit met WUR, na ondertekening van een overeenkomst. We zijn daarmee in staat om jou individuele feedback te geven. Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt in een sectorbrede vergelijking. De gegevens zullen daarbij vanzelfsprekend niet herleidbaar zijn. Alleen bij voldoende dekking van een (sub-)sector wordt hier extern over gecommuniceerd.

Wil jij ook met jouw sector gaan meten? Bespreek dan eens met je branchevereniging hoe jullie dit kunnen organiseren of stuur een mail naar ons via office@samentegenvoedselverspilling.nl.

Welke sectoren monitoren al?

Momenteel zijn er templates voor supermarkten, (industriële) bakkerijen, aardappelverwerkers, groente- en fruitbedrijven, producenten van zoetwaren, bedrijfscateraars, de vleesindustrie en de visindustrie. Vanuit deze sectoren zijn er dus al organisaties bezig met het monitoren van hun voedselverspilling.  

Bedrijven die in een sector vallen waar nog geen template voor is ontwikkeld kunnen zich ook bij ons melden. Gezamenlijk kan een nieuw template worden opgesteld waarmee de sector aan de slag kan. Nieuwe sectoren die hiervoor al op ons vizier staan zijn de eventcatering, zuivelindustrie, sauzenbedrijven, groente en fruit verwerkers en de primaire sector. Echter kan iedere sector hiermee aan de slag! 

Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met jouw bedrijfsgegevens. Om deel te nemen, wisselt je bedrijf via een beveiligde website data uit met WUR, na ondertekening van een overeenkomst. We zijn daarmee in staat om jouw bedrijf feedback te geven. Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt in een sectorbrede benchmark. De gegevens zullen daarbij vanzelfsprekend niet herleidbaar zijn. Alleen bij voldoende dekking van een (sub-)sector wordt hier extern over gecommuniceerd.

Nu jij: ga ook aan de slag met meten!

Wil jij ook met jouw sector gaan meten? Bespreek dan eens met je branchevereniging hoe jullie dit kunnen organiseren. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor Pure Winst door reststromen te registreren via een beproefde methodiek? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via office@samentegenvoedselverspilling.nl

Cijfers van verschillende sectoren: