PRIMAIRE SECTOR: Voorkomen, verminderen, verwaarden

Primaire Sector
Stakeholders
Oplossingen & adviezen
Meten & monitoren
Samenwerkingen

Bron foto: Maksim Safaniuk, Shutterstock.com.

In de Nederlandse primaire sector, waar akkerbouw, veeteelt en visserij centraal staan, zien we jaarlijks aanzienlijke voedselverspilling. Voedselverspilling vormt een complexe uitdaging met aanzienlijke economische en milieu-impact. 

Oorzaken

De omvang van voedselverspilling binnen deze sectoren is opmerkelijk. In de akkerbouw wordt voedsel verspild door inefficiënte oogst- en verwerkingstechnieken, overproductie, strikte kwaliteitseisen, afwijzing op basis van uiterlijke kenmerken en logistieke hindernissen. De veeteeltsector ziet niet alleen verspilling van vlees, maar ook voeder- en graanverspilling. Binnen de visserij is voedselverspilling het gevolg van bijvangst, ongewenste soorten en niet-duurzame vistechnieken. Daarnaast is gebrek aan coördinatie binnen de hele voedselketen een oorzaak van voedselverspilling. 

Ladder van Moerman

Samen streven we naar een duurzamere en verantwoordelijke voedselproductie in Nederland. In de strijd tegen voedselverspilling maken we het meeste verschil door ons te focussen op het voorkomen van voedselverspilling. Echter kunnen we niet voorkomen dat er op sommige momenten toch een overschot aan voedsel ontstaat. Daarom houden we ons ook bezig met het verminderen en verwaarden van voedselverspilling. Dit doen we volgens de Ladder van Moerman. Want producten waar liefde, aandacht en energie in is gestopt horen op een plek terecht te komen waar ze van waarde zijn. 

Welke oplossingen zijn er voor bedrijven in de primaire sector die voedselverspilling willen voorkomen, verminderen en verwaarden? Dat lees je hieronder!

Oplossingen van onze stakeholders

1. Voorkomen (preventie)

2. Verminderen
Meten en monitoren

Voor het meten van voedselverspilling binnen bedrijven en organisaties in de hele voedselketen hebben Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research templates ontwikkeld. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor Pure Winst door reststromen te registreren via een beproefde methodiek?

3. Verwaarden
Reststromen naar voedsel

Reststromen naar diervoeder

Voorbeelden

Praktische informatie, tools & tips

Wiel van gedragsverandering

Verminder voedselverspilling in je bedrijf door gedragsverandering bij medewerkers: ‘Wiel van Gedragsverandering’.
Lees het hier.

Interventies

Alle interventies die je als organisatie kan gebruiken om jouw medewerkers en klanten te helpen om thuis minder voedsel te verspillen:
Die vind je hier.

Lees hier het laatste nieuws uit de primaire sector.