Voedselverspilling bij buffetten verminderen en voorkomen

Out-of-home
Oplossingen & adviezen
Feiten & cijfers
Meten & monitoren

Bron foto: stockyimages, Shutterstock.com

Wereldwijd wordt een derde van het geproduceerde voedsel verspild. Internationaal onderzoek laat zien dat de verspilling bij buffetten zelfs nog hoger ligt: rond de 50%.

Dat er meer verspild wordt bij buffetten, is niet verwonderlijk. Mensen houden van een goed gevuld buffet dat overdaad uitstraalt. Als het buffet wordt leeggeruimd, ‘mag’ veel niet bewaard worden voor een volgende dag.

Voedselverspilling in Europa is verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit.

Van start

Meten: wat is de situatie bij jou?

Door te meten weet je waar je het over hebt, maar minstens zo belangrijk; je creëert bewustzijn onder het personeel. Meet wat de huidige verspillingssituatie is. Waar wordt er in het proces voedsel verspild, hoeveel precies en waar valt de meeste winst te behalen?

Stel een doel

Begin klein

Nadat je van start bent gegaan met het meten van voedselverspilling in jouw organisatie is het belangrijk om een doel te stellen (bijv. met x% willen we voedselverspilling verminderen). Maak het doel niet meteen te groot; begin bij een dagdeel waarvan je denkt dat de meeste winst met de minste inspanning te behalen valt. Neem vanuit de organisatie het onderwerp voedselverspilling op als één van de pijlers waaraan gewerkt gaat worden. Maak 1 persoon verantwoordelijk voor het onderwerp (uiteindelijk is iedereen medeverantwoordelijk, maar deze persoon kan dan ook de voortgang en het resultaat monitoren en benodigde acties initiëren).

Tijdens de Food Waste Challenge 2019 bleek gemiddeld een reductie van 21% voedselverspilling bij de deelnemers haalbaar.