Samen de spelregels veranderen: top 10 prioriteiten

Samen Tegen Voedselverspilling doet een beroep op politiek, overheid en bedrijven om samen de spelregels te veranderen. Zo wordt een circulair voedselsysteem, waarin alle grondstoffen zo nuttig mogelijk worden gebruikt, de enige logische keuze. Samen Tegen Voedselverspilling heeft hiervoor 10 kansrijke prioriteiten geselecteerd om te veranderen.

Overheid
Internationaal
Oplossingen & adviezen
Meten & monitoren
Wet-en regelgeving

Bron foto: artjazz, Shutterstock.com.

Top 10 kansrijke prioriteiten


Om voedselverspilling te halveren voor 2030 zijn nog grote stappen nodig. Wet- en regelgeving rondom ons voedselsysteem is echter complex en werpt soms belemmeringen op. Waar mogelijk en veilig is het nodig om regels te veranderen, zodat bedrijven ruimte krijgen om zo min mogelijk te verspillen en onvermijdbare organische reststromen optimaal te verwaarden. Wageningen Food & Biobased Research deed onderzoek naar de belemmeringen in beleid, wetgeving en private spelregels en hield een brede consultatie onder stakeholders. Op basis hiervan heeft Samen Tegen Voedselverspilling 10 kansrijke prioriteiten geselecteerd om te veranderen. Oud-minister Schouten onderschreef deze top 10 in haar brief aan de Tweede Kamer in 2020.

Focus 2024

Alle spelregels verdienen de aandacht. Er zijn enkele spelregels waar naar verwachting de meeste impact behaald kan worden, daar zet Samen Tegen Voedselverspilling als eerste extra inspanning op. In 2022 is spelregel 1 gerealiseerd toen de Nederlandse definitie dezelfde werd als de Europese definitie van voedselverspilling. In 2024 ligt de focus vooral op een toename van het gebruik van onvermijdbare reststromen voor diervoeding (spelregel 6), duidelijke houdbaarheidsdatums voor consumenten en bedrijven (spelregel 9) en flexibele houdbaarheidsaanduiding met behulp van smart sensortechnologie (spelregel 10).

De top 10:

Ladder van Moerman

Oproep: samen spelregels veranderen

Samen Tegen Voedselverspilling doet een beroep op de politiek, overheid en bedrijven om samen de spelregels te veranderen. Zo vormen we samen met veel stakeholders een stimulerend, krachtig ecosysteem in Nederland, maar ook in Europa. Samen optimaliseren en verduurzamen we het voedselsysteem en behalen we SDG 12.3: 50% minder voedselverspilling in 2030.

Word stakeholder

Samen Tegen Voedselverspilling brengt coalities samen om de spelregels te veranderen en vormt met veel stakeholders een stimulerend, krachtig ecosysteem. Samen optimaliseren en verduurzamen we het voedselsysteem en behalen we SDG 12.3: 50% minder voedselverspilling voor 2030. Wil je met jouw bedrijf of organisatie ook een bijdrage leveren? Sluit je dan aan bij Samen Tegen Voedselverspilling!

Bronnen foto’s op deze pagina:
artjazz, Shutterstock.com | Maksim Safaniuk, Shutterstock.com | Gorodenkoff, Shutterstock.com | Dewald Kirsten, Shutterstock.com | Martin Bergsma, Shutterstock.com