Lamb Weston / Meijer

Lamb Weston / Meijer

“Wij benutten de hele aardappel! Hierdoor verminderen we verliezen en verspilling in de keten en verlagen onze impact op planeet en maatschappij.”

Lamb Weston / Meijer

Bas Alblas

CEO Lamb Weston / Meijer
 

Integrale duurzaamheidsstrategie

Sinds 2011 hanteert Lamb Weston / Meijer (LWM) een integrale duurzaamheidsstrategie met zes kernthema’s en ambieert sector leiderschap voor verduurzaming van de aardappelketen. ‘Aardappel & Afval’ behoort tot haar top 3 duurzame focusgebieden, waarbij ze stellen  ‘afval bestaat niet’ (vanuit de circulaire economie gedachte).

Doelstelling voor 2020:  ‘Verhoging aardappelbenutting per ton geconsumeerd eindproduct met 10%, maximaliseren verwaarding bijproducten en afvalstromen en het stimuleren van bewustere consumptie in de keten. Tezamen zal dit leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk, waarbij minder land en hulpbronnen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid eindproduct te produceren

Voorkomen, verminderen en verwaarden.

Bij het aanpakken van verliezen en (voedsel)verspilling in de aardappelketen, stuurt Lamb/Weston Meijer op voorkomen, verminderen en verwaarden.

1. Voorkomen : LWM heeft zichzelf ten doel gesteld om haar aardappelbenutting te verbeteren met 10% in 2020 versus 2008. Dit betekent dan we dan 10% minder grond- en hulpstoffen nodig hebben per ton eindproduct (bevroren voorgebakken aardappelproducten en/of gedroogde aardappelvlokken)

2. Verminderen:  LWM helpt haar klanten om minder friet te verspillen in hun restaurants, middels pilots om verspilling te meten en te reduceren bij bereiding en uitserveren (ultiem doel max. 1% friet verspild).

3. Verwaarden: LWM heeft een apart innovatieprogramma gedefinieerd voor valorisatie van reststromen. Strategie is om deze hoger te verwaarden op de Ladder van Moerman. Dit programma is volop in uitvoering  en gericht op voorkomen, verminderen en valoriseren van reststromen (aardappelbijproducten, maar ook water en restwarmte). Per reststroom wordt op basis van een gedegen analyse gericht gewerkt naar een oplossing die zowel qua duurzaamheid als businesscase positief uitpakt. Het ultieme doel is om reststromen zo hoog mogelijk te benutten op de Ladder van Moerman en kringlopen te sluiten direct of indirect als voedsel(ingrediënt), dat we liefst zelf benutten in een van onze producten.

 

Aanmeldformulier verspillingsvrije nieuwsbrief

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe verspillingsvrije acties en de Verspillingsvrije Week van 2021

X