Lamb Weston / Meijer

“Er is veel stress op onze planeet, dus we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om welbevinden te creëren door aardappelen. Daarom zit het in het hart van onze Company Purpose”

Lamb Weston / Meijer

MARC SCHROEDER

CEO Lamb Weston / Meijer
 

DUURZAAMHEIDSAGENDA 2030

De afgelopen tien jaar lag de focus bij aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer op het verbeteren van de aardappelbenutting en het verminderen van afvalstromen en is het gebruik en de verwaarding van de bijproducten van onze aardappelen verhoogd. Sinds 2008 is er geen afval gestort en gaat minder dan 0,5 procent (restafval) naar verbranding. De aardappelbenutting (zoals geproduceerd) is per 2020 (pre COVID19) met ruim 12% verbeterd ten opzichte van referentiejaar 2008. In totaal wordt 70 procent van ons totale volume aan afval en reststromen benut als diervoeder en draagt daarmee bij aan kringlooplandbouw en een circulaire economie.

Doelstelling voor 2030: Halveren van de voedselverspilling, met het verlagen van de voedselverspilling in de eigen processen met 50% en het voedselverlies (= verpakt eindproduct dat nu eindigt als diervoeding) tot maximaal 0,2% van ons geproduceerd volume te reduceren.

In het volledige duurzaamheidsverslag en de samenvatting zie je de stappen en de commitments op ieder van de drie Wereldwijde Uitdagingen.