Milgro

“Milgro neemt data en inzicht als uitgangspunt bij de aanpak van (voedsel)verspilling. Meten is weten en maakt het mogelijk om gericht te verbeteren: met economisch én ecologisch rendement.”

Milgro

Alex van Kuilenburg

Business Unit Manager Food

Grip op afval

Milgro heeft als ambitie duurzaam grondstofgebruik te realiseren en stelt bedrijven in staat om tot een maximaal rendement op ingezette grondstoffen te komen, waarbij de verspilling is geminimaliseerd en afval een keuze is geworden van de keten. Ten aanzien van de uiteindelijke verwerking van afval dient de milieu-impact zo gering mogelijk te zijn.

Als outsourcing partner voor onafhankelijk afval- en grondstofmanagement heeft Milgro voor vele opdrachtgevers (onder andere in de voedingsindustrie) ‘Grip op Afval’ tot stand gebracht. Dit betekent onder meer dat:

  • de opdrachtgever 100% inzicht en controle heeft over de eigen afvalstromen
  • data, proces en regie vanuit de opdrachtgever zijn ingericht
  • er geen sprake is van restafval waarin zich nog waardevolle reststromen bevinden
  • de kosten van afvalbeheer structureel zijn verlaagd en de duurzaamheidsprestaties verbeterd
 
 

Food-from-Food valorisaties

Vanuit ‘Grip op Afval’ levert Milgro de kennis en tools om vermijdbare verspilling in productieprocessen te identificeren en gericht aan te pakken en om samen met ketenpartners in regie te komen over de aanpak van onvermijdbare verspilling.

Milgro initieert, versnelt en implementeert innovaties om reststromen als gevolg van onvermijdbare verspilling zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren. Dit als aanvulling op traditionele toepassingen als vergisting en diervoeder. Inmiddels zijn er vele voorbeelden van Food-from-Food valorisaties, waarbij Milgro de rol van verbinder en regisseur vervult.