Nature's Pride

"Wij zetten ons in om uitval van voedsel voor 100% te behouden tot voedsel!"

Samen Tegen Voedselverspilling - Nature's Pride - Adrielle Dankier

Adrielle Dankier

CEO
 

Onze visie

De wereld gezonder en duurzamer maken. Dat is de visie van Nature’s Pride. In 2018 hebben we onze duurzaamheidstrategie voor de komende jaren geformuleerd. Het verminderen van voedselverspilling is hierin één van de drie hoofdpijlers. Die activiteiten starten voor ons al aan de bron. Samen met onze telers onderzoeken we het duurzaam omgaan met de bodem, pre- en postharvest activiteiten. Hoe sterker de producten zijn bij aankomst, hoe kleiner de kans dat er later in de keten uitval ontstaat. Ons strategische partnership met Apeel Science is eveneens gericht op reductie van uitval in de keten. Dit raakt vooral de uitval die nu ontstaat in de winkel en bij de consument. Als wij in staat zijn om de houdbaarheid van onze producten te verbeteren, zal het effect verder in de keten enorm zijn.

Verwaarding van uitval

Omdat we met kwetsbare producten werken, beseffen we dat er altijd uitval zal ontstaan. Daarom is het voor ons belangrijk dat we goed kijken naar wat er nog kan met stromen die in onze facility uitvallen. Zo verwaarden we onze uitval avocado’s via een Guacamole fabriek. Hierdoor blijft voedsel ook voedsel. Afgelopen maanden hebben we kritisch naar onze interne processen gekeken, waardoor we het te verwaarden volume aanzienlijk hebben weten te vergroten. Dit stelde ons ook in staat om wekelijks goede avocado’s te kunnen doneren aan de voedselbank. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om de laagwaardige uitval, welke we momenteel via de vergisting afzetten, geschikt kunnen maken voor diervoederindustrie. Ook hierdoor blijft voedsel behouden tot de voedselketen. Daarnaast staat een meer hoogwaardige verwaarding van de mango uitval hoog op ons lijstje.