Nevedi

"De diervoedersector levert een wezenlijke bijdrage aan het verlagen van de klimaat- en milieufootprint van ons voedsel én draagt bij aan de circulariteit van het voedselsysteem. Het optimaal inzetten van veilige co-producten uit de levensmiddelenindustrie als grondstof voor diervoeder speelt daarbij een zeer belangrijke rol."

STV_Nevedi_Henk_Flipsen

Henk Flipsen

Directeur
 

Wat doet Nevedi?

Nevedi spant zich namens de diervoedersector in voor het vergroten van het aandeel co-producten (waaronder) in diervoer.

Inspanningen

Nevedi spant zich in door:

  •  Aanpakken belemmerende wetgeving samen met andere ketenpartijen.
  • Stimuleren onderzoek dat het veilig gebruik van meer co-producten mogelijk maakt.
  • Inzichtelijk maken voor overheid en andere stakeholders dat co-producten - die geschikt zijn voor diervoeder - niet voor energieproductie gebruikt moeten worden (cascadering).
  • Dierlijke sectoren zoals zuivel, varkensvlees en pluimvee helpen hun ambities op het gebied van circulariteit te verwezenlijken

 

 
 

Programma's

Deze inzet plaatst Nevedi in de kaders van de programma’s Vitale Varkenshouderij, Pluimvee Circulair en Duurzame Zuivelketen. Deze programma’s vormen een integraal onderdeel van eerder gemaakte klimaatafspraken in Nederland.