In 2019 fiscaal voordeel voor verminderen voedselverspilling

Ondernemers die investeren in het verminderen van voedselverspilling kunnen belastingvoordeel krijgen met de regeling MIA\Vamil. Dat is een nieuw thema en blijkt uit de Milieulijst 2019. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen in bijvoorbeeld het verwerken van voedseloverschotten en het verlengen van de levensduur van producten.

Fiscaal voordeel

Naast het verminderen van voedselverspilling komen ook het weren van microplastics en giftige stoffen uit herbruikbare grondstoffen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel. In 2019 is er een budget van € 139 mln beschikbaar. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst.

De Milieulijst 2019 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren in circulair ondernemen. Zo geldt het MIA/\Vamil-voordeel in 2019 ook voor grondstoffenbesparing door bijvoorbeeld de inzet van 3D-printers.

Gerecycled product

Ook het verbeteren van de kwaliteit van het gerecyclede product heeft een prominente plaats op de nieuwe lijst. Verder komen investeringen in het opwerken en benutten van voedseloverschotten of plantaardige reststromen in aanmerking voor MIA\Vamil.

Hier is een overzicht te vinden van de mogelijkheden van de MIA\Vamil regeling.

 

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl