Lions VN-dag: 'voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering'

Op zaterdag 9 maart organiseerden de Haagse Lionsclubs voor de 12e keer de Lions VN-dag.  De titel van het symposium was ‘voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering’, geïnspireerd door twee van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN: ‘zero hunger’ en ‘responsible consumption and production’.

In 2030 mag niemand in de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Op dit moment hebben 800 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen.

De voedselproductie moet daarvoor toereikend zijn en in staat zijn de klimaatverandering veerkrachtig op te vangen.

Het Programma

Opening door de dagvoorzitter Lion Ria Schutte.
Welkom door prof. dr. Alanna O’Malley, faculteit of Governance and Global Affairs, Leiden Universiteit campus Den Haag.
Welkom door Saskia Bruines, wethouder Internationale Zaken van de Gemeente Den Haag.

Huldiging winnaar Vredesposter wedstrijd 2018 met als onderwerp ‘Aardig zijn helpt’.

De rol van VN bij voedsel voorziening in tijden van klimaatverandering en crises, de ‘need for paradigm shift’
Videopresentatie door prof. mr. dr. Hans Hoogeveen, Nederlandse ambassadeur bij de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN in Rome. Inleiding door drs. Hendrik Jan Ormel, Senior Advisor bij de FAO.

Duurzame voedselketens; meer produceren met minder en halvering van voedselverspilling
Inleiding door ir. Toine Timmermans, directeur Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Voor herstel van biodiversiteit – in casu onze ‘web of life’- is een cultuuromslag absoluut noodzakelijk
Inleiding door ir. Alexander Heydendael, was werkzaam op landbouwposten bij internationale instellingen (o.a. CBD Montreal, FAO Rome en ICARDA Damascus).

Streven naar duurzame en veilige voedselproductie in Afrika; initiatieven en praktijk
Inleiding door Pierre van Hedel, voormalig directeur Rabobank Foundation, thans vertegenwoordiger van deze stichting bij FAO.

Na afloop van het dagprogramma werden in discussiegroepen de volgende thema’s besproken:

• Duurzame ontwikkeling van veehouderij in tijden van klimaatverandering
• Minder voedselverspilling
• Cultuuromslag voor herstel van biodiversiteit in Nederland
• De praktijk in verschillende delen van de wereld

Bekijk de foto’s van de Lions VN-dag 2019 hier.

 

Bron: Lionsclubs Nederland.