NOM

"Met de inzet op precisielandbouw denken wij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van de voedselkwaliteit."

NOM – De regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Sander Oosterhof

Manager Foreign Direct Investment & Business Development
 

Inzet op precisielandbouw (Smart Farming)

Noord-Nederland wordt gekenmerkt door grondgebonden, grootschalige landbouw voor  de productie van granen, aardappelen, suikerbieten en melk. De aanwezige hoogwaardige  voedingsmiddelenindustrie is daarop gebaseerd. Vandaar dat de NOM zich enerzijds richt op een efficiënte primaire productie via precisielandbouw en anderzijds op een hoogwaardige toepassing van alle geproduceerde landbouwproducten voor respectievelijk voedsel, diervoeding en tenslotte als grondstof voor biobased producten.

Efficiëntere productie

Efficiëntere productie betekent ook een maatschappelijke opbrengst, namelijk dat er minder mest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daardoor wordt het milieu minder belast en worden minder fossiele brandstoffen gebruikt. Dit naast besparing op de gebruikte hoeveelheden, die allemaal op basis van fossiele grondstoffen worden gemaakt. Resultaat: minder verspilling van grondstoffen.​

 
 

Wat is precisielandbouw?

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plantniveau. Zo kan de productie geoptimaliseerd worden en wordt gewerkt aan een duurzamere teelt. Het grote verschil met klassieke landbouw is dat daar per veld bepaald wordt wat er moet gebeuren, terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of per plant bepaald wordt.​

Het doel

Opbrengst verhogen, kosten verlagen, milieubelasting verminderen en (voedsel)kwaliteit verbeteren! Uiteindelijk leidend tot kringlooplandbouw. ​