NVRD

 

"Het mooiste afval is géén afval – het voorkomen van voedselverspilling is daarom een waardevol doel dat geheel aansluit bij alles wat onze leden doen om tot een circulaire grondstoffenketen te komen."

NVRD

Wendy de Wild

Directeur
 

Circulaire samenleving

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar. We werken samen aan de toekomst van de afvalbranche en richting de circulaire economie.
 
We helpen en stimuleren gemeenten om zo min mogelijk afval te hebben en zoveel mogelijk grondstoffen in te zamelen. In de circulaire samenleving die wij nastreven is er dan ook geen ruimte meer voor afval. Om dit te bewerkstelligen moeten we mensen bewust maken van wat men inkoopt, weggooit en de wijze waarop men het weggooit. Hiervoor onderneemt, ondersteunt en start de NVRD verschillende initiatieven.

Initiatieven en events

Een van deze initiatieven is de 100-100-100 campagne en hebben we met succes huishoudens gestimuleerd om geen afval meer te produceren. Mensen werden uitgedaagd en beloond om zo slim mogelijk in te kopen om aan het eind van de maand geen afval te hebben. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten. Met deze campagne zijn meer dan 5000 mensen in 200 verschillende gemeenten bewuster en duurzamer gaan leven.
 
Verder organiseert de NVRD ook verschillende congressen, bijeenkomsten en events. Tijdens deze events is er ook geen ruimte voor voedselverspilling. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld met 50 wethouders, burgemeesters en beleidsmedewerkers gedineerd bij Instock Den Haag. Tijdens events met lunches maken we lunchpakketten to go voor de mensen die toch eerder weg moeten. Ook geven we Samen Tegen Voedselverspilling een podium tijdens congressen, zo kunnen we ons netwerk inzetten om de boodschap van de stichting te verspreiden.
 
 

Omhoog op de 'circulaire ladder'

Hoewel er al veel gebeurt op het gebied van de circulaire economie in onze branche, valt er ook nog veel te winnen. Daarom blijft de NVRD en de branche zich ontwikkelen om tot een circulaire economie te komen zonder afval. Op alle vlakken zetten we de komende jaren stappen omhoog op de ‘circulaire ladder’ tot dat we niks meer verspillen.