parallax background

OPROEP:
INVENTARISATIE WETTELIJKE & PRIVATE BELEMMERINGEN BIJ HET TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING

 

Open Consultatie

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling inventariseert welke wet- en regelgeving en private afspraken het tegengaan van voedselverspilling belemmeren. Hiervoor organiseren wij een uitvraag middels een Open Consultatie voor alle stakeholders in de voedsel-, diervoeder- en ‘biobased’-keten. De uitvoering van deze consultatie wordt ondersteund door Wageningen University & Research.
Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen.

 

Wat willen we bereiken?

Het doel van de Open Consultatie is het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten binnen wet- en regelgeving en private afspraken, hun relatie met het ontstaan en/of voorkomen van voedselverspilling en -verliezen in het hele voedselsysteem in Nederland, en het inventariseren van prioriteiten in oplossingsrichtingen.
 

 

Waar zijn we naar op zoek?

Naar de belemmerende regels, wetgeving, private spelregels, of waar deze missen volgens jullie organisatie.​
Alle antwoorden worden gebundeld, gestructureerd per sector en onderwerp, en geanalyseerd om zo goed mogelijk de prioriteiten en mogelijkheden inzichtelijk te maken. Dit bepaalt mede de uitvoeringsagenda van STV voor 2019-2021 om samen met de Nederlandse overheid belemmeringen weg te nemen. ​ In het najaar zullen bijeenkomsten worden gehouden om op participatieve basis een top 10 samen te stellen en de belangrijkste hotspots gezamenlijk aan te pakken.
 
Input kan worden doorgegeven via het onderstaande formulier​
De consultatie sluit op 1 oktober 2019.
STV-Fluitje-Open-Consultatie

OPROEP: INVENTARISATIE WETTELIJKE & PRIVATE BELEMMERINGEN BIJ HET TEGENGAAN VAN VOEDSELVERSPILLING


INPUT GEVEN
https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1NEn30qhE76FFmB

Open Consultatie
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling inventariseert welke wet- en regelgeving en private afspraken het tegengaan van voedselverspilling belemmeren. Hiervoor organiseren wij een uitvraag middels een Open Consultatie voor alle stakeholders in de voedsel-, diervoeder- en ‘biobased’-keten. De uitvoering van deze consultatie wordt ondersteund door Wageningen University & Research. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de Open Consultatie is het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten binnen wet- en regelgeving en private afspraken, hun relatie met het ontstaan en/of voorkomen van voedselverspilling en -verliezen in het hele voedselsysteem in Nederland, en het inventariseren van prioriteiten in oplossingsrichtingen.

three

Waar zijn we naar op zoek?
Naar de belemmerende regels, wetgeving, private spelregels, of waar deze missen volgens jullie organisatie.​

Alle antwoorden worden gebundeld, gestructureerd per sector en onderwerp, en geanalyseerd om zo goed mogelijk de prioriteiten en mogelijkheden inzichtelijk te maken. Dit bepaalt mede de uitvoeringsagenda van STV voor 2019-2021 om samen met de Nederlandse overheid belemmeringen weg te nemen. ​ In het najaar zullen bijeenkomsten worden gehouden om op participatieve basis een top 10 samen te stellen en de belangrijkste hotspots gezamenlijk aan te pakken.
Input kan worden doorgegeven via het onderstaande formulier​
De consultatie sluit op 1 oktober 2019.


INPUT GEVEN
https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1NEn30qhE76FFmB
https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1NEn30qhE76FFmB