Orbisk

"De tijd om (voedsel-)afval te beschouwen als noodzakelijk kwaad is over. Het optimaliseren van de huidige afvalstroom is een enorme kans op ecologisch en economisch rendement. Dit gaan we samen anders doen!"

Orbisk

Olaf van der Veen

Co-founder & CEO
 

Voedselafvalmonitor

Orbisk ontwikkelde 's werelds eerste volledig geautomatiseerde voedselafvalmonitor. De groene afvalbak van een horecaonderneming wordt uitgerust met een weegschaal en een smart camera. De camera gebruikt een AI-beeldherkenning algoritme dat ingrediënten in verschillende bewerkingsstadia uit het beeld kan herkennen. Hiermee vereist het in kaart brengen van het voedselafval geen extra handeling meer. Inspanningsloos registreert deze machine wat voor en hoeveel voedsel er verloren gaat maar ook wanneer en waarom. 

Duurzaamheid & winstgevendheid

Door middel van actiegerichte dashboarding van de verzamelde data helpt Orbisk de horecaondernemer en chef om porties te balanceren, voorraad te optimaliseren en efficiënter te plannen. Het resultaat is aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid, maar ook van winstgevendheid: besparingen op inkoop, personeel en afvalverwerking + kosten van nutsvoorzieningen. Er kan jaarlijks tot € 20.000 worden bespaard in een restaurant van gemiddelde grootte! Op deze manier kan voedselafval in eerste plaats worden voorkomen, maar ook onvermijdelijk afval kan in combinatie met ketenpartners beter worden herbestemd. In een middelgroot restaurant zal er jaarlijks naar schatting 4.000-5.000 kilo voedselafval kunnen worden bespaard!

Zo zorgt Orbisk voor verbetering van de duurzaamheid en de winstgevendheid!