Primeale United

"De houdbare inzet van onze mensen en het respectvol gebruik van de natuur vormt de spil van ons duurzaamheidsbeleid. Wij streven ernaar dat al die lekkere en gezonde groenten die we telen op het bord van de consument belanden."

Primeale United

Arno van Dongen

CEO
 
 

Actie en samenwerking nodig

Als teler en distributeur hebben we regie over de gehele keten. We streven ernaar vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en richten ons in eerste instantie op het voorkomen van overschotten.

Omdat we al meer dan 20 jaar ondernemen in Afrika zijn we daar een vertrouwde partner van de ons omliggende gemeenschappen en lokale afzetkanalen – zowel op straatkramen als in de supermarkten zijn onze groenten steeds vaker te vinden.

"Door de huidige samenwerkingen met Voedselbanken en Instock zijn we in staat om steeds meer gezonde groenten aan de consument te bieden. En we zijn nog lang niet klaar; we zijn zeer gemotiveerd ons in te zetten voor de gezondheid en zelfstandige welvaart van onze mensen en een gezonde en biodiverse aarde. Samen met een aantal partners werken we momenteel aan een transitie van voedsel restromen naar voedselwaarde."