Provincie Gelderland

 

PROVINCIE GELDERLAND

Provincie Gelderland wil een afvalloze provincie worden. Daarom zet ze zich in tegen voedselverspilling. Want alleen al in Gelderland wordt jaarlijks 82.000 ton voedsel verspild! Door bewuster met voedsel om te gaan houden we Gelderland schoon, groen en toekomstbestendig.

VERSPILLING VOORKOMEN

Als we minder voedsel willen verspillen, dan heeft het voorkómen van voedselverspilling de grootste impact. Er valt nog veel winst te behalen bij consumenten, maar ook in de voedselketen, bijvoorbeeld in de horeca en de zorg. Met programma’s, zoals de FoodWaste Challenge in de horeca, dragen wij bij aan de bewustwording van voedselverspilling en stimuleren we bedrijven om hier stappen in te zetten.

 
 

RESTSTROMEN SLIM BENUTTEN EN VERWAARDEN

Een manier om het zogenoemde onvermijdbare voedsel om te zetten in iets nuttigs, is door reststromen slim te benutten en te verwaarden. Dit maken we mogelijk door innovatieprogramma’s van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen te ondersteunen, zoals het Business Innovation Program Food. Ook dragen we via andere financiële instrumenten (EFRO, Interreg, eigen tenderregelingen) bij aan innovaties op dit gebied.

ZELF HET GOEDE VOORBEELD GEVEN

Provincie Gelderland geeft graag zelf het goede voorbeeld. Zo bieden we in ons bedrijfsrestaurant biologisch, plantaardig voedsel aan, wordt er zeer kritisch naar de (circulaire) inkoop gekeken en doen we mee met Restaurants van Morgen en Green Deal Duurzame Catering. En uiteraard met de Verspillingsvrije Week!