PROVINCIE NOORD BRABANT

De provincie Noord-Brabant zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan (met als ambitie 50% minder verspilling in 2030 dan in 2015). Daarmee behouden we economische waarde en verzilveren we de kansen die dit biedt voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Provincie Noord-Brabant

Janny van der Heijden

Contactpersoon provincie Noord Brabant
 

Wat doet de provincie tegen voedselverspilling?

De provincie vindt voedselverspilling een belangrijk thema omdat het diverse maatschappelijke opgaven voor Brabant raakt: klimaatverandering, energiebesparing en het verduurzamen van de landbouw- en voedselketen.

Daarom pakken we onze rol op dit thema:

  • We stimuleren en maken beleid voor een circulaire economie.
  • We stimuleren en maken samenwerking in de keten mede mogelijk. Als bedrijven en organisaties hun krachten bundelen en samen innovatieve oplossingen ontwikkelen om reststromen van voedsel te verwerken, beperken we voedselverspilling.
  • We zijn partner in de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en maken het Circulair Food Center mede mogelijk als onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant.

 

In Brabant zijn al mooie voorbeelden van bedrijven die goed bezig zijn met voedselverspilling.