Provincie Noord-Holland

"Het verminderen van voedselverspilling is ingewikkeld. Daarom geloven wij dat we in gezamenlijkheid moeten optrekken, om van elkaar te leren, kennis te delen en ambities te bepalen"

Provincie Noord-Holland

Zita pels

Gedeputeerde Circulaire Economie
 

Wat doet de provincie?

Als provincie stimuleren wij partijen uit alle lagen van de voedselketen om projecten te starten die voedselverspilling voorkomen of verminderen. Vanuit het programma circulaire economie richt de provincie zich op het verminderen van voedsel afval en hoogwaardiger verwerking van reststromen, bijvoorbeeld bij de Noord-Hollandse Horeca. De provinciale voedselvisie is juist gericht op een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem en het milieu. Bijvoorbeeld door het realiseren van kortere voedselketens.

Hoe doen wij dat?

De provincie Noord-Holland onderneemt op verschillende manieren actie. Zo organiseert zij challenges in samenwerking met partijen uit de voedselketen om de verspilling van voedsel te verminderen. Met het netwerkplatform Boer & Business in Balans wil de provincie de overgang naar een gezonder voedselsysteem stimuleren en aanjagen. Het platform is gericht op inspireren, kennisdelen en samenwerken aan innovatieve oplossingen die ons voedselsysteem meer in balans brengen. Alle activiteiten komen terug in de provinciale Voedselvisie, de Actieagenda Circulaire Economie en de activiteiten van Stichting Voedsel Verbindt.