Rabobank

“We zien de voortdurende transitie naar een duurzame voedsel- en landbouwsector niet alleen als een morele vereiste, maar ook als een uitzonderlijk zakelijke kans.”

Rabobank

Wiebe Draijer

CEO Rabobank
 

Growing a better world together

Als wereldwijd toonaangevende food en agribank voelt de Rabobank vanuit haar missie 'Growing a better world together' een verantwoordelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het wereldvoedselprobleem. Hiervoor heeft de bank Kickstart Food gelanceerd; het programma waarmee vier issues geadresseerd worden: Earth, Waste, Nutrition en Stability.

Met Kickstart Waste zet de Rabobank het thema voedselverspilling op de agenda en maakt zichtbaar hoe ze samen met klanten en partners uit de gehele voedselketen wereldwijd werken aan het vinden van oplossingen om voedselverspilling in 2030 te halveren.

Food Waste is smart business

Wiebe Draijer, CEO Rabobank: “Het reduceren van voedselverspilling is smart business. We zien de voortdurende transitie naar een duurzame voedsel- en landbouwsector niet alleen als een morele vereiste, maar ook als een uitzonderlijk zakelijke kans.”

“Volgens de FAO is er alleen al een potentiële wereldwijde markt van bijna een biljoen dollar aan voedselverspilling en voedselverlies. We zien een toenemend aantal klanten investeren in duurzaamheidsmaatregelen in de voedselwaardeketen. Tegelijkertijd zijn we enthousiast over de opkomende technologieën van de start-ups die we via onze FoodBytes! en Terra-acceleratorprogramma evenementen ontdekken en ondersteunen. De behoefte aan verandering is nog nooit zo groot geweest en als gevolg daarvan zijn de zakelijke kansen nog nooit zo groot geweest. "

Wij helpen deze te realiseren met financiële ondersteuning, het delen van kennis en het verbinden van partijen. Ook het stimuleren van innovatie speelt hierbij een grote rol. Rabobank: Growing a better world together.