Schothorst Feed Research

"Niks weggooien. Alles wat niet geschikt is voor humane voeding, proberen wij te gebruiken in de mengvoerindustrie. Wij zetten ons in voor duurzaam en milieuvriendelijk veevoer, zonder dat dit nadelen heeft voor de dierprestaties, dierwelzijn en diergezondheid."

Schothorst Feed Research

Francesc Molist

Manager R&D
 

Reststromen en bijproducten bruikbaar maken

SFR helpt de mengvoersector om reststromen en bijproducten beschikbaar te maken. Wij evalueren en waarderen de nutriënten. Zodat deze gebruikt kunnen worden om nieuwe maatschappelijk verantwoordelijke voeders te maken. Zonder dat deze negatieve effecten hebben op de dierprestaties, dierwelzijn of het milieu.

Circulariteit en duurzaamheid in de mengvoersector

SFR heeft meer dan 80 jaar ervaring in de voederwaardering. SFR verkrijgt haar kennis door het uitvoeren van de verteringstudies, waarmee een database is opgebouwd. SFR is hiermee in staat om reststromen en bijproducten hun nutritionele waarde te geven en ze zo beschikbaar te maken voor de mengvoerindustrie. SFR onderzoekt hoe reststromen een hogere nutritionele waarden kunnen krijgen door bepaalde technologieën te gebruiken. Hierdoor kan de mengvoerindustrie in EU en in Azië meer reststromen en bijproducten in hun rantsoenen gebruiken, waardoor er minder verspilling is. Op die manier helpt SFR de mengvoersector in circulariteit en duurzaamheid. Op weg naar een wereld zonder voedselverspilling!  

Kennis en innovatieve diervoerconcepten.

Wij ontwikkelen nutritionele kennis en implementeren deze samen met onze klanten in nieuwe, innovatieve diervoerconcepten. Zo staan wij aan de basis van veel innovaties in diervoeding en dragen wij bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van onze klanten.

Onze kennis voor de mondiale diervoerindustrie verzamelen wij in Lelystad. Deze kennis vertalen wij in samenspraak met onze klanten in maatwerk advies. Zo hebben wij ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor ambitieuze diervoerproducenten wereldwijd.