METEN = WETEN = PURE WINST

Verspilde grondstoffen zijn in de voedselketen de grote bekende onbekenden en erover praten is niet sexy. Tóch is het interessant. Want wist je dat iedere geïnvesteerde euro in een bewezen oplossing om voedselresten te voorkomen, zich 14 keer terugbetaalt? Een win-win-win situatie die we Pure Winst noemen.


The good news is that reducing food loss and waste actually can make a profound difference across the multiple, related challenges we face; that is, helping to end hunger, produce healthy economies, and preserve our planet - Worldbank 2020
 

MEER INZICHT KRIJGEN IN VOEDSELRESTEN

Als ondernemer ben je natuurlijk al scherp op het optimaal benutten van waardevolle grondstoffen. Toch valt er nog veel winst te behalen door een meer realistisch inzicht te krijgen in reststromen. Een toekomstgerichte foodsector heeft er baat bij om te meten en weten hoe grondstoffen zo efficiënt en omgevingsvriendelijk mogelijk (her-)gebruikt kunnen worden. Dit realistische inzicht vormt zo een goed vertrekpunt voor een ‘Target-Measure- Act’ benadering: een bewezen manier om snel resultaat te boeken. Deze benadering helpt jou bij het voorkomen, reduceren en verwaarden van reststromen. En je draagt actief bij aan de nationale strategie ter voorkoming van voedselverspilling vanuit het ministerie van LNV.

HOE GA JE METEN
= WETEN = PURE WINST?

Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research (WUR) hebben de afgelopen jaren een diepgaande registratiemethode ontwikkeld, waarmee voedselproducenten hun reststromen in kaart kunnen brengen. Dit geeft duidelijk inzichten. En met jouw deelname wordt de methode steeds verfijnder op (sub-)sectorniveau. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met jouw bedrijfsgegevens. Om deel te nemen, wisselt je bedrijf via een beveiligde website data uit met WUR, na ondertekening van een overeenkomst. We zijn daarmee in staat om jou individuele feedback te geven. Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt in een sectorbrede vergelijking. De gegevens zullen daarbij vanzelfsprekend niet herleidbaar zijn. Alleen bij voldoende dekking van een (sub-)sector wordt hier extern over gecommuniceerd.

 

NU JIJ!

Voedselverspilling voorkomen, verminderen of voedselresten verwaarden wordt de nieuwe maatschappelijke norm. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor Pure Winst door reststromen te registreren via een beproefde methodiek? Wij faciliteren je graag! Neem contact op met ons om verder te praten via: