Buffetten

VOEDSELVERSPILLING BIJ BUFFETTEN VERMINDEREN EN VOORKOMEN

Wereldwijd wordt een derde van het geproduceerde voedsel verspild. Internationaal onderzoek laat zien dat de verspilling bij buffetten zelfs nog hoger ligt: rond de 50%.

Dat er meer verspild wordt bij buffetten, is niet verwonderlijk. Mensen houden van een goed gevuld buffet dat overdaad uitstraalt. Als het buffet wordt leeggeruimd, ‘mag’ veel niet bewaard worden voor een volgende dag.

Buffetten

Voedselverspilling in Europa is verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit.

Bron
 

VAN START

METEN: WAT IS DE SITUATIE BIJ JOU?
Door te meten weet je waar je het over hebt, maar minstens zo belangrijk; je creëert bewustzijn onder het personeel. Meet wat de huidige verspillingssituatie is. Waar wordt er in het proces voedsel verspild, hoeveel precies en waar is de meeste impact te behalen?

Buffetten

Tijdens de Food Waste Challenge 2019 bleek gemiddeld een reductie van 21% voedselverspilling bij de deelnemers haalbaar.

STEL EEN DOEL

Nadat je van start bent gegaan met het meten van voedselverspilling in jouw organisatie is het belangrijk om een doel te stellen (bijv. met x% willen we voedselverspilling verminderen). Maak het doel niet meteen te groot; begin bij een dagdeel waarvan je denkt dat de meeste winst met de minste inspanning te behalen valt. Neem vanuit de organisatie het onderwerp voedselverspilling op als één van de pijlers waaraan gewerkt gaat worden. Maak 1 persoon verantwoordelijk voor het onderwerp (uiteindelijk is iedereen medeverantwoordelijk, maar deze persoon kan dan ook de voortgang en het resultaat monitoren en benodigde acties initiëren).

Online Impactsessie 10: "VERSPILLINGSVRIJ OP DE POLITIEKE AGENDA: SAMEN NAAR MEER IMPACT"

“Weloverwogen omgaan met ons voedsel en behoud van grondstoffen heeft geen politieke kleur, maar leidt voor iedereen tot positieve impact, zowel vanuit economisch, sociaal als klimaatperspectief.” Begin april schreef Samen Tegen Voedselverspilling dit in een open brief aan de informateur en de Tweede Kamer-fracties. Tijdens de volgende Online Impactsessie gaan we graag met jullie in gesprek over de inhoud van deze brief. Hoe verankeren we voedselverspilling stevig op de politieke agenda met, voor en door de stakeholders van Samen Tegen Voedselverspilling en andere belanghebbende partijen?

Aanmeldformulier verspillingsvrije nieuwsbrief

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe verspillingsvrije acties en de Verspillingsvrije Week van 2021

X