Supermarkten

VOEDSELVERSPILLING IN SUPERMARKTKETENS

Van al het voedsel dat supermarkten in Nederland aanbieden, wordt gemiddeld 98,3% verkocht. 1,7% van het voedsel komt dus niet bij de consument terecht.

VERSPILLING IN VERGELIJKING MET INKOOP

Om de impact van de verspilling weer te geven is het belangrijk om te kijken naar het aandeel verspild voedsel ten opzichte van de inkoopvolumes. Vergeleken met de inkoop is het aandeel voedselverspilling per categorie als volgt:

Supermarkten

Om gericht actie te kunnen ondernemen op het terugdringen van voedselverspilling is het bezitten van betrouwbare data cruciaal

- Jennifer Muller, manager duurzaamheid Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

MONITOREN

Aan deze monitoring werkten vijf Nederlandse supermarktketens mee: Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS. Samen besloegen zij ongeveer 77,5% van de Nederlandse markt in 2018.

“Met deze rapportage geeft de retail als eerste sector een transparant beeld over de voedselverspilling binnen de eigen bedrijven. Dit is uniek in de wereld. De retail heeft nu zelf inzicht in de reststromen én kan de resultaten van acties beter monitoren om verspilling van voedsel verder terug te dringen. Hierdoor zal de bredere beweging om grondstoffen effectiever te benutten in de keten een versnelling krijgen en zal de norm stapsgewijs worden verlaagd.”
- Toine Timmermans, directeur Samen Tegen Voedselverspilling

Bron: Onderzoek over data 2018 door supermarkten Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit onder de vlag van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.(2020).

Online Impactsessie 10: "VERSPILLINGSVRIJ OP DE POLITIEKE AGENDA: SAMEN NAAR MEER IMPACT"

“Weloverwogen omgaan met ons voedsel en behoud van grondstoffen heeft geen politieke kleur, maar leidt voor iedereen tot positieve impact, zowel vanuit economisch, sociaal als klimaatperspectief.” Begin april schreef Samen Tegen Voedselverspilling dit in een open brief aan de informateur en de Tweede Kamer-fracties. Tijdens de volgende Online Impactsessie gaan we graag met jullie in gesprek over de inhoud van deze brief. Hoe verankeren we voedselverspilling stevig op de politieke agenda met, voor en door de stakeholders van Samen Tegen Voedselverspilling en andere belanghebbende partijen?

Aanmeldformulier verspillingsvrije nieuwsbrief

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe verspillingsvrije acties en de Verspillingsvrije Week van 2021

X