Voedselverspilling door consumenten

VOEDSELVERSPILLING DOOR CONSUMENTEN

De consument is met ruim een kwart van alle verspilling in ons land de grootste verspiller en verspilt 34,3 kilo per persoon per jaar aan vast voedsel. In geld is dat € 120,- per consument. Gelukkig worden steeds meer consumenten zich bewust van de impact van voedselverspilling. Door op de juiste manier voedsel te kopen, koken en bewaren kan veel voedselverspilling in huishoudens voorkomen worden. Ga voor meer informatie over voedselverspilling bij consumenten naar onderstaande infographic.


Voedselverspilling door consumenten

Wist je dit?
Van de broeikasgasemissies van ons eten komt 9% door verspilling door consumenten.

 

WELKE FACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP VERSPILGEDRAG?

Motivatie (bewustzijn, attitude, sociale norm), kennis en kunde (vaardigheden en kennis) en omgevingsfactoren (tijd, infrastructuur en technologie) beïnvloeden verspilgedrag en zijn allemaal nodig om gedragsverandering te realiseren. Ook hebben concurrerende motivaties en onbewuste factoren een grote invloed.

 

8 OP DE 10 NEDERLANDERS
ZIJN BEREID DE EIGEN
VOEDSELVERSPILLING
TERUG TE DRINGEN

Zij vinden bijvoorbeeld dat het ‘gewoon niet hoort’, het zonde van het geld is, of dat het niet kan omdat er ook honger op deze wereld bestaat. Maar in de praktijk lopen zij tegen een aantal barrières aan. Redenen waarom consumenten eten weggooien, zijn onder andere dat ze:

  • Te veel hebben ingekocht
  • Producten verkeerd hebben bewaard
  • Te veel van het product hebben gekookt of bereid
Online Impactsessie 10: "VERSPILLINGSVRIJ OP DE POLITIEKE AGENDA: SAMEN NAAR MEER IMPACT"

“Weloverwogen omgaan met ons voedsel en behoud van grondstoffen heeft geen politieke kleur, maar leidt voor iedereen tot positieve impact, zowel vanuit economisch, sociaal als klimaatperspectief.” Begin april schreef Samen Tegen Voedselverspilling dit in een open brief aan de informateur en de Tweede Kamer-fracties. Tijdens de volgende Online Impactsessie gaan we graag met jullie in gesprek over de inhoud van deze brief. Hoe verankeren we voedselverspilling stevig op de politieke agenda met, voor en door de stakeholders van Samen Tegen Voedselverspilling en andere belanghebbende partijen?

Aanmeldformulier verspillingsvrije nieuwsbrief

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe verspillingsvrije acties en de Verspillingsvrije Week van 2021

X