Gemeente Ridderkerk

GEMEENTE RIDDERKERK

De gemeente Barendrecht en Ridderkerk zetten lokaal sterk in op onze gezamenlijke klimaatopgave. Daar zijn circulariteit, CO2-reductie en voedsel belangrijke thema’s in. De beide gemeenten zetten in op het tegengaan van voedselverspilling, het stimuleren van lokale productie en consumptie en de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon om zo negatieve milieu-impact te reduceren. Middels samenwerking en kennisdeling stimuleren de gemeenten bewustwording omtrent het thema voedsel om zo concrete impact te realiseren. De gemeente Barendrecht en Ridderkerk sluiten zich daarom aan als partner bij de Verspillingsvrije week. Door activiteiten te organiseren en onze duurzaamheidsambities te delen tijdens de Verspillingsvrije week geven we een kickstart aan het thema voedsel op de weg naar een duurzame toekomst voor de beide gemeenten.

VERSPILLINGSVRIJE WEEK

Ja, ik meld me aan voor de Verspillingsvrije Week 2021.

X