Provincie Gelderland

PROVINCIE GELDERLAND

Provincie Gelderland zet zich in voor een circulaire economie, waarin grondstoffen efficiënter gebruikt worden en er minder afval is. Gelderse huishoudens verspillen jaarlijks ruim 80.000 ton voedsel. Als we minder grondstofstromen willen verspillen, dan heeft het voorkómen van voedselverspilling grote impact. Daarom zijn we partner van Samen Tegen (STV) Voedselverspilling en dragen we die boodschap ook graag actief uit in deze week. Maar onze belangrijkste bijdrage leveren we door financiële middelen beschikbaar te stellen om verspilling in de horeca, zorg, catering en retail terug te dringen en het menu te verduurzamen. Daarnaast hebben we met STV het initiatief genomen om de grote stroom aan verspild brood bij de bakkers en in de retail aan te pakken. Uiteraard doen we er in ons eigen bedrijfsrestaurant alles aan om zo min mogelijk te verspillen en als sponsor van grote sportevenementen zoals WK BMX en WK Damesvolleybal sturen we ook op dit foodthema.

VERSPILLINGSVRIJE WEEK

Ja, ik meld me aan voor de Verspillingsvrije Week 2021.

X