CIRCULUS BERKEL

In opdracht van de gemeenten Apeldoorn en Voorst heeft Circulus-Berkel een actieplan ontwikkeld om voor en gedurende de Week Samen tegen Voedselverspilling inwoners op een praktische en aansprekende wijze te stimuleren minder voedsel te verspillen. We maken daarbij onder meer gebruik van de volgende communicatiemiddelen: een spread in huis-aan-huisbladen en aankondigingen via onze sites en social media. We werken met deze communicatie toe naar een marktactie waarbij tasjes worden uitgedeeld met o.a. een receptenboekje en eetmaatje. Met een eenvoudig antwoordkaartje vragen we om feedback. Gedurende de week volgen dagelijks kleine online ‘nudges’ via social media.