Wageningen University & Research

“Samen Tegen Voedselverspilling bouwt samen met de WUR en andere Stakeholders een ecosysteem waarin we doelgericht oplossingen realiseren met daadwerkelijk economische, ecologische en sociale impact.”

Samen Tegen Voedselverspilling - Wageningen University & Research - Sanne Stroosnijder

Sanne Stroosnijder

Business Development Manager
 

Voortrekkersrol

Als specialist in duurzame voedselketens neemt Wageningen University & Research een voortrekkersrol en zetten wij voedselverspilling op de politieke en publieke agenda. Wij zijn er van overtuigd dat er wereldwijd volop kansen liggen om voedselverspilling aan te pakken. Een reductie met 50% is op termijn haalbaar, mits overheden, fabrikanten, retailers, cateraars en instellingen de handen ineen slaan – lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Ook de consument moet betrokken worden in het traject.

Efficiënter gebruik van grondstoffen

Als het aan ons ligt, wordt in 2030 minstens de helft van de voedselverspilling teruggedrongen. Door ketens zo in te richten dat verspilling wordt voorkomen en via innovaties om dit te verminderen. Daarnaast streven we er naar dat alle agrifood-reststromen hoogwaardig worden verwerkt tot voedingsmiddel, veevoeder en/of hernieuwbare materialen. Dit betekent efficiënter gebruik van grondstoffen, meer omzet, nieuwe product/markt combinaties en extra werkgelegenheid.

 
 

Afval bestaat niet

Deze droom kan uitkomen als iedere partner in de voedselketen, van boer tot retailer, zijn steentje bijdraagt en beseft dat een circulaire economie creëren iets is wat je samen doet. Wageningen University & Research helpt bedrijven en overheden met kennis en technologie bij de ontwikkeling van hoogwaardige praktische oplossingen en brengt de keten bij elkaar om te komen tot mooie nieuwe initiatieven. Zodat we ooit met recht kunnen zeggen: afval bestaat niet.