5 juni 2024 - Event European Consumer Food Waste Forum

16-5-2024
Internationaal
Consumenten
Overheid
Events
Nieuws

Op 5 juni vindt het publieke event ‘Let's reduce consumer food waste! Solutions from the European Consumer Food Waste Forum’ plaats bij de Europese Commissie in Brussel, over het reduceren van voedselverspilling bij consumenten. Vanuit Nederland leveren onder meer gemeente Amsterdam, Samen Tegen Voedselverspilling, het Voedingscentrum en WUR een bijdrage. Wil je het event bijwonen? Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 31 mei via deze link.

In de EU wordt jaarlijks meer dan 58 miljoen ton voedsel verspild. Tegelijkertijd hebben meer dan 37 miljoen mensen niet voldoende te eten. Tijdens dit publieke event op 5 juni, georganiseerd door het European Consumer Food Waste Forum in samenwerking met EU Science, Research & Innovation, worden effectieve strategieën verkend en besproken om verspilling in huishoudens te verminderen. Experts uit publieke en private sectoren komen aan het woord, waaronder ook lokale autoriteiten, bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en meer.

Dit event is speciaal ontworpen voor beleidsmedewerkers op lokaal, regionaal en national niveau, bedrijven in de voedselketen en andere organisaties die zich inzetten om voedselverspilling bij consumenten te verminderen, zoals scholen en kennisinstellingen.

Tijdens het event krijg je de mogelijkheid om:

· Te horen over actuele initiatieven om verspilling bij consumenten te voorkomen in scholen, winkels, horeca en bij de consumenten thuis.

· Kennis uit te wisselen met experts op het gebied van voedselverspilling bij consumenten.

· Leren hoe je effectieve acties onderneemt en implementeert om verspilling bij consumenten te voorkomen door oplossingen van het European Consumer Food Waste Forum te gebruiken.

· Je eigen project om voedselverspilling tegen te gaan te presenteren. Daarvoor kan je je nog aanmelden tot 20 mei via deze link.