Cateringsector start met collectief meten van voedselverspilling

Hoeveel goed eten wordt er in Nederlandse bedrijfsrestaurants, zorginstellingen en schoolkantines verspild en wat kan de cateringsector daaraan doen? Op deze vragen hopen de Nederlandse cateraars antwoord te krijgen in het nieuwe project ‘Verspillingsvrije Catering’. Op 9 mei kwamen vertegenwoordigers van elf ondernemingen en twee brancheverenigingen online samen om het project af te trappen.

16-05-2023
Out-of-home
Nieuws
Meten & monitoren
Samenwerkingen

Bron foto: XArtProduction, Shutterstock.com

SAMEN METEN, LEREN EN IMPACT MAKEN

Het in kaart brengen van voedselverspilling staat in het project centraal, daarmee wordt de bewezen target-measure-act-aanpak gevolgd. In samenwerking met Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research gaan de ondernemingen de hoeveelheid verspild voedsel meten om zo een beter beeld te krijgen van waar en waarom er verspilling ontstaat. Hiermee willen cateraars toewerken naar een actieplan om als sector, in samenwerking met diverse ketenpartijen, voedselverspilling terug te dringen.

VENECA-PROJECT LEGT BASIS VOOR ZELFMONITOR

Veneca vertegenwoordigt negen Nederlandse cateringondernemingen die samen een groot aandeel van de markt representeren. De Veneca-leden hebben in een eerder traject gewerkt aan monitoring en meettemplates waardoor de uitrol van dit nieuwe project een vliegende start kan maken. Voedselverspilling staat al lang hoog op de agenda bij de branche, dat past bij hun bredere inzet op een duurzaam aanbod in de bedrijfscatering. De uitbreiding van het aantal partijen dat deelneemt aan het initiatief vergroot de impact en slagkracht van collectieve interventies. Daarnaast kunnen bedrijven onderling ontzettend veel van elkaar opsteken. Zo werken sommige cateraars al langer aan slimme manieren om verspilling tegen te gaan. Bij de online kick-off van dit project waren bijna alle Veneca-leden aanwezig: Albron, Appèl, Hutten, ISS Catering Services, Sodexo en Vitam. Daarnaast sloten CIRfood, Food&I, Huuskes, Vermaat en branchevereniging VOCC aan.

BENCHMARK BIJ VOLDOENDE DEELNAME

Met het project treedt de cateringbranche in de voetstappen van bijvoorbeeld de Nederlandse supermarkten, de industriële bakkers en aardappelverwerkende industrie. Deze sectoren hebben in de afgelopen jaren de kracht van het jaarlijks meten ondervonden en werken op basis van de resultaten aan collectieve en individuele interventies om verspilling tegen te gaan. Als voldoende cateringbedrijven aan het project deelnemen kan een sectorbenchmark worden ontwikkeld. Zo kunnen interventies worden gestuurd en kan de jaarlijkse voortgang zichtbaar worden gemaakt.