FeedValid en Oranjehoen werken circulair samen aan 'kringloopkip'

18-04-2022
Stakeholders
Primaire Sector
Diervoederindustrie
Nieuws
Oplossingen & adviezen
Samenwerkingen

FeedValid en Oranjehoen zijn een samenwerking gestart voor een circulair systeem rondom pluimvee. De kippen (‘Oranjehoenen’) eten reststromen van de akkerbouw en hun mest keert weer terug naar de akkers als voeding voor de grond. Alexander Romme van FeedValid en Johan Leenders van Oranjehoen vertellen in dit artikel over hun samenwerking, die is ontstaan uit het cluster van bedrijven binnen het Circular Food Center, die werken aan een circulaire dierlijke eiwitketen. Ook andere ketenpartners, waaronder HelloFresh, dragen bij aan dit circulaire ketenconcept. “Door reststromen te herwaarderen, is de Oranjehoen de ultieme kringloopkip.” 

SAMENWERKING FEEDVALID EN ORANJEHOEN 

Toen pluimveehouder en akkerbouwer Johan Leenders een partij zocht om zijn reststromen te verwerken tot veevoer voor zijn Oranjehoenen, was FeedValid er als de kippen bij. “Als we ergens impact kunnen maken door voedselverspilling te voorkomen, slaan we graag de handen ineen”, bevestigt Alexander Romme van FeedValid. “Het herwaarderen van reststromen is één van onze absolute speerpunten.”

KRINGLOOP TERUG NAAR DE BOERDERIJ  

FeedValid is al enige tijd verbonden aan Samen Tegen Voedselverspilling. Alexander: “Als stakeholder van de stichting kwamen we in contact met Johan. Met zijn Oranjehoen brengt hij de kringloop terug naar de boerderij”, vertelt Alexander. “We voeren de reststromen van onze akkerbouw direct aan onze Oranjehoen kippen. Hun mest gebruiken we vervolgens als voeding voor de akkers”, beaamt Johan.   

GEZONDE EN VITALE ‘5 STERREN KIP’   

Johan: “Ik wilde een kip die bruin en wit is. Met meer pigment. Om de kippen extra kleur te geven, voeren we ze mixen van reststromen van onder meer bieten en wortels. Het resultaat? Een gezonde en vitale ‘vijf sterren kip’, die fantastisch smaakt. Een kip die tegelijkertijd diervriendelijk opgroeit in een duurzame en circulaire landbouwomgeving.” Lees hier meer over de werkwijze van Oranjehoen.   

WORTELRESTSTROMEN VERWERKEN TOT KIPPENVOER  

“Op een gegeven moment zocht ik een partij die onze wortels wilde verwerken tot kippenvoer. De drogerij waar ik altijd mee samenwerkte, stopte er namelijk mee. Alexander was meteen bereid met me mee te denken”, vervolgt Johan. Alexander vertelt: “Als leverancier van ingrediënten voor diervoeders, staan we aan de basis van de kwaliteit van voeding. Om topkwaliteit te kunnen leveren, moeten we ons continu blijven ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren. Dus als we ergens ons steentje kunnen bijdragen in circulaire landbouw, dan doen we dat. We hoorden het verhaal van Johan aan en vonden het direct een sympathiek project. Dan is het fijn dat je kunt helpen.”  

KORTE EN LOKALE KETEN  

“Voor dit project is de keten kort en lokaal. Dat werkt heel prettig. Zo gaan de wortelreststromen van Johan en HelloFresh naar ons. Wij drogen de wortels in samenwerking met TopFeed. Daarna maakt ForFarmers De Hoop er premium kwaliteit kippenvoer van die de Oranjehoenen van Johan weer te eten krijgen. Het vlees gaat vervolgens weer naar HelloFresh. Zo is de cirkel mooi rond.” 

SAMENWERKING KOMT VOORT UIT HET CIRCULAR FOOD CENTER  

Dit is een voorbeeld van een succesvolle circulaire samenwerking die is ontstaan vanuit het eerste cluster van het Circular Food Center. Dat bestaat uit bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die samenwerken aan een circulaire dierlijke eiwitketen, waarin reststromen op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt tot diervoer. Varkens en kippen kunnen deze voedselresten weer ‘upcyclen’ tot een dierlijk eiwitproduct voor humane consumptie, zoals vlees of eieren. Lees hier meer over de activiteiten van het Circular Food Center