Industriële bakkerijbranche trapt monitoring voedselverspilling af

15-07-2021
Voedselverwerking
Groothandel
Nieuws
Meten & monitoren
Samenwerkingen

Onder de leden van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is grote bereidheid om voedselverspilling tegen te gaan. Brood is één van de meest verspilde voedselproducten in Nederland. De NVB is daarom gestart met het inrichten van (zelf)monitoring. De resultaten van de eerste tests zijn gepresenteerd aan de leden en al meedere bedrijven meldden zich vervolgens aan voor deelname aan de zelfmonitoring. De bedrijven gebruiken hiervoor een monitoringsformat dat door Wageningen University & Research en Samen Tegen Voedselverspilling is ontwikkeld in een pilot met drie bakkerijen.

MONITORING BIJ DRIE SUBSECTOREN

De NVB is sinds begin dit jaar stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling en startte direct met het inrichten van de monitoring. In eerste instantie waren drie bedrijven bereid om aan dit project mee te werken. BACU Uden zorgde voor een (monitorings)format voor gebaksbakkerijen, Amarant Bakkers reikte gegevens aan voor de dagversbakkerijen en PréPain Oldenzaal nam het segment diepvries/ZAV brood voor haar rekening. Deze drie typen bakkerijen dekken het hele productiespectrum van de industriële bakkerijbranche. Wageningen University & Research en Samen Tegen Voedselverspilling ontwikkelden uit deze pilot monitoringsformats zodat andere bedrijven in deze branche ook (zelf)monitoring kunnen inrichten.

CIJFERS ZIJN BELANGRIJK

Eind juni presenteerde Toine Timmermans van Samen Tegen Voedselverspilling de resultaten van deze eerste monitoring op de Algemene Ledenvergadering. De NVB-leden reageerden hier heel positief op. Het besef dat voor de verrijking van het broodimago juiste cijfers in relatie tot verspilling nodig zijn, was daarin leidend.  

DEELNEMENDE LOCATIES

In de eerste dagen na de ledenvergadering hebben zich inmiddels meerdere bedrijven met 18 productielocaties aangemeld voor deelname aan de (zelf)monitoring. In de komende tijd brengt de NVB dit onderwerp nogmaals actief onder de aandacht van de overige leden. De verwachting is dat nog meer locaties zich aanmelden. 

VOORUITZICHTEN EN MAATREGELEN

Deze inspanning van de bakkerijen moet leiden tot een mooie benchmark met betrekking tot voedsel- en productieverspilling in de drie subsectoren van de industriële bakkerijbranche. Die benchmark geeft naar verwachting voldoende inhoudelijke informatie om maatregelen te nemen om verspilling verder te verlagen en ‘best practices’ met elkaar te delen. Op de Algemene Ledenvergadering in november worden de resultaten van de monitoring met de leden van de NVB gedeeld. 

Meer weten over de NVB? Lees het hier