IntelligentFood bij Mission: Transition

Dinsdag 6 juni was IntelligentFood aanwezig bij Mission: Transition van Hogeschool Rotterdam; een serie masterclasses en lezingen over circulariteit en energietransitie. Oprichter Junion Hanenberg belichtte als gastspreker het belang van samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en hoe deze samenwerking essentieel is voor circulair ondernemen.

02-07-2023
Stakeholders
Onderwijs
Nieuws
Samenwerkingen
Oplossingen & adviezen
Events

Bron foto: Annette Moerman

MISSION: TRANSITION VAN HOGESCHOOL ROTTERDAM

Met de Mission: Transition-lezingen biedt Hogeschool Rotterdam een podium voor reflectie en innovatie op het vlak van circulariteit en energietransitie. Er wordt tenslotte veel over de vraagstukken gesproken, maar wat houden ze nu precies in en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Binnen het netwerk van de hogeschool is er op verschillende plekken veel kennis over circulariteit, energietransitie, klimaatmitigatie en -adaptatie aanwezig. Via de zogeheten Studium Generale wordt deze kennis samengebracht.

CIRCULARITEIT ALS RODE DRAAD

Met circulariteit als rode draad gaven verschillende sprekers lezingen waarin ze hun kennis deelden. Sprekers afkomstig uit de wetenschap, politiek, design, kunsten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en ngo’s. Studenten, medewerkers, mensen uit het werkveld en belangstellenden waren welkom om aan te sluiten om kennis op te doen en te netwerken rondom de klimaattransitie.

MINDER VOEDSELVERSPILLING DOOR BETERE SAMENWERKING

IntelligentFood’s oprichter Junion Hanenberg deelde zijn missie en visie over het tegengaan van voedselverspilling. “Samenwerking tussen ketenpartners is essentieel voor circulair ondernemen”, benadrukte hij. Zijn oplossing: een coöperatief businessmodel, waarbinnen ketenpartners makkelijker en op redelijk vrijblijvende basis kunnen samenwerken. Eerder publiceerde hij samen met Annemarie Oord hierover het boek ‘Zo onderneem je circulair in food’.

MEER SPREKERS DELEN HUN KENNIS

Naast Junion Hanenberg kwamen ook Eline Karlas (projectleider Rotterdam Circulair), Koen Dittrich (lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam) en Ton van Kollenburg (lector Digital Drivers for Circular Economy bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam)) aan het woord. Lees hier meer over de lezingen van Mission: Transition.

IntelligentFood is stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling.