Internationale conferentie 'Towards Halving Food Waste in Europe' groot succes

27-06-2024
Internationaal
Nieuws
Events

Foto door To Huidekoper

Van 17 tot en met 19 juni 2024 vond de internationale conferentie ‘Towards Halving Food Waste in Europe’ plaats op de CHV Noordkade in Veghel (gemeente Meierijstad). Met meer dan 350 deelnemers uit 33 landen en met ruim 50 expert sprekers, kijkt Samen Tegen Voedselverspilling samen met haar partners terug op een succesvolle conferentie. Dit event bracht vertegenwoordigers samen van bedrijven, publieke, wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties, met de gezamenlijke ambitie om voedselverspilling te halveren in 2030. De enige manier om het doel van SDG12.3 te behalen is door de gezamenlijke inzet om ons voedselsysteem te veranderen te versnellen en voedselverspilling in alle ketenschakels van de voedselketen aan te pakken. Tijdens de conferentie is veel kennis en inspiratie uitgewisseld, zijn nieuwe coalities en samenwerkingen gevormd, en zijn veel nieuwe contacten gelegd.

Inspiratie op het podium en in het werkveld
De deelnemers genoten van een inspirationeel programma met meer dan 50 experts die hun ‘best practices’ deelden, in een uitgebreid plenair programma en acht breakoutsessies waarin dieper werd ingegaan op specifieke onderwerpen. De ‘volgende generatie’ kreeg ook een podium en deelde hun visie op de toekomst. Op de laatste dag gingen de deelnemers mee op één van de zes fieldtrips, waarbij ze verschillende bedrijven bezochten om hun praktische oplossingen en innovaties om voedselverspilling te verminderen, in het echt te zien.

Nieuwe coalities
Meerdere nieuwe coalities zijn aangekondigd tijdens de conferentie. Deze coalities bestaan uit bedrijven en organisaties die hun krachten bundelen om samen een grote impact te maken op het verminderen van verspilling. De nieuwe coalities zijn de Coalitie Houdbaarheid, de Smart Food Technologies Coalition en de Upcycled4Food coalitie van Foodvalley. Vooral de Coalitie Houdbaarheid kreeg veel aandacht in de media, waaronder in kranten, nationale TV en tijdschriften.

EU platform
Aan de conferentie namen ook leden van het EU platform Food Losses and Food Waste deel. Hun biënnale bijeenkomst is bij uitzondering in Nederland gehouden, zodat alle leden konden deelnemen aan de conferentie.

Locatie
De conferentie vond plaats op de CHV Noordkade in Veghel (gemeente Meierijstad), waar ook het Circular Food Center is gevestigd. De initiatieven in dit kennis- en ontmoetingscentrum dragen bij aan het behalen van SDG12.3. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden bundelen er hun krachten in verschillende clusters om voedselverspilling in specifieke sectoren te verminderen. De clusters werken actief aan dit gezamenlijke doel en delen hun kennis en ervaringen, wanneer mogelijk, om ook andere sectoren te inspireren. Meerdere van de samenwerkende partijen deelden hun kennis in breakoutsessies tijdens de conferentie en openden de deuren van hun bedrijf tijdens de fieldtrips. Het Circular Food Center is een sleutelproject in de Regio Deal Noordoost Brabant.

Dank aan alle sprekers, partners en deelnemers
Samen Tegen Voedselverspilling bedankt oprecht alle sprekers, bedrijven, key partners, en andere mensen die hebben bijgedragen aan de conferentie door het delen van hun kennis, tijd en inspiratie. Dankzij hun bijdrage zijn honderden (internationale) deelnemers geïnspireerd om (nog meer) stappen te nemen om voedselverspilling te halveren. Als cadeau aan alle deelnemers heeft Samen Tegen Voedselverspilling voor elke deelnemer aan de conferentie een boom gedoneerd aan een gloednieuw bos in Brabant.

Wat nu?
Deze conferentie heeft een vlam van inspiratie ontstoken bij alle deelnemers om (nog meer) actieve stappen te zetten tegen voedselverspilling in hun land. In oktober vindt een volgende conferentie plaats in Budapest, Hongarije, om de inspiratie levend te houden. We kunnen niet in ons eentje voedselverspilling verminderen, maar als alle partijen in de voedselketen en ondersteunende partijen samenwerken, kunnen we samen een grote positieve impact maken. Samen halveren we Voedselverspilling in 2030!


Bekijk de after movies:

Een compilatie video van alle conferentiedagen.

Bekijk hier een overzicht met een selectie van uitingen in de media over de conferentie.


Key partners
De stichting Samen Tegen Voedselverspilling (‘Food Waste Free United’) is het nationale publiek-private initiatief dat in het leven is geroepen om SDG12.3 te realiseren, met de lange-termijn ambitie om de weg te leggen naar een verantwoord en circulair voedselconsumptie- en productiesysteem.

Samen Tegen Voedselverspilling organiseerde deze conferentie in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Brabant, gemeente Meierijstad, en Wageningen University & Research.

De conferentie werd financieel ondersteund door de Regio Deal Noordoost-Brabant.

De conferentie is onderschreven door de Europese Commissie DG Sante en de Global Champions 12.3 coalition.