Juridische handvatten ter bevordering van een circulaire voedselketen

22-02-2024
Stakeholders
Overheid
Nieuws
Wet-en regelgeving
Oplossingen & adviezen

Stakeholder Gemeente Amsterdam komt met ‘Circulaw’. Dit open source platform biedt wetsinstrumenten waarmee beleidsambtenaren van decentrale overheden geholpen worden om meer en beter gebruik te maken van regelgeving om zo voedselverspilling te verminderen en voorkomen.

Circulariteit helpt reductie

Lokale overheden, zoals de gemeente Amsterdam, hebben een grote uitdaging in het tegengaan van voedselverspilling. Door de voedselketen circulair te maken, kan de CO2-uitstoot van een stad enorm worden verminderd. Overheden hebben hiervoor verschillende maatregelen tot hun beschikking. CircuLaw maakt inzichtelijk welke maatregelen er zijn en hoe goed elke maatregel kan werken tegen voedselverspilling.

CircuLaw

CircuLaw is een open source kennisplatform: dus iedereen kan er gebruik van maken!
Beleidsmakers, projectleiders en inkopers kunnne hiermee worden geholpen door meer en beter gebruik te maken van regelgeving om zo de circulaire economie te bevorderen. Dit doen op het gebied van meubels, houtbouw, de eiwittransitie en nu dus ook voedselverspilling. Circulaw is een samenwerking van de gemeente Amsterdam en Dark Matter Labs.

19 wetsinstrumenten

CircuLaw heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte & Duurzaamheid, nu 19 juridische instrumenten geïdentificeerd voor het tegengaan van voedselverspilling. De wetsinstrumenten zijn verdeeld over vier categorieën: beleid, inkoop, subsidie en fiscaal. De figuur hieronder geeft de 19 toegevoegde wetsinstrumenten voor het tegengaan van voedselverspilling schematisch weer.

Kijk voor meer informatie op de website van Circulaw bij de productieketen voedselverspilling.