Samen Tegen Voedselverspilling in Europa

11-12-2023
Internationaal
Overheid
Nieuws
Wet-en regelgeving
Samenwerkingen

Op 7 & 8 november organiseerde de Europese Commissie de 14e bijeenkomst van het EU Platform on Food Losses en Food Waste in Brussel. Samen Tegen Voedselverspilling was daar als onderdeel van de Nederlandse delegatie, samen met het ministerie van LNV, Wageningen University & Research, Voedingscentrum, Rabobank en LambWeston. Het hoofdthema van de bijeenkomst betrof het EU-voorstel rond de bindende doelstellingen ten aanzien van voedselverspilling.

EUROPESE INSTITUTIES TEGEN VOEDSELVERSPILLING

In het EU Platform on Food Losses en Food Waste (FLW) komen Europese instellingen, deskundigen, internationale organisaties en relevante belanghebbenden samen. Het platform ondersteunt hen bij maatregelen die nodig zijn om voedselverspilling te voorkomen; het delen van best practices en het evalueren van de vooruitgang. Het EU Citizens’ Food Waste Panel (een burgerberaad van 150 EU-burgers) had in het voorjaar 23 aanbevelingen gedaan om voedselverspilling in Europa aan te pakken.

NEDERLANDSE INSPIRATIE

Verschillende Europese partijen kregen de kans te reageren op de aanbevelingen van het Citizens’ Panel. Collega Marjolijn Schrijnen reflecteerde hierop in een paneldiscussie en gaf toelichting op de Verspillingsvrije Week als effectieve best practice. Sanne Stroosnijder (WUR, Samen Tegen Voedselverspilling) presenteerde samen met Richard Swannel (WRAP, UK) routes voor lidstaten om 50% reductie van voedselverspilling in 2030 te behalen.

NEDERLAND ALS EUROPESE KOPLOPER

Directeur Toine Timmermans kreeg de gelegenheid de internationale conferentie over voedselverspilling in Veghel op 18 en 19 juni 2024 aan te kondigen. Deze zal vooral als doel hebben  partners in Europa te vinden (bedrijven, publieke organisaties) die zich blijven inzetten om 50% reductie in 2030 te realiseren. Toewerken naar een circulair voedselsysteem vraagt een systemische benadering, inclusief het veranderen van spelregels in Europa en de vertaalslag naar Nederlands beleid. De inzet van Nederland om zelf koploper te zijn in Europa en de noodzaak partners te vinden is een belangrijke drijfveer voor het organiseren van deze conferentie.

Het doel voor Samen Tegen Voedselverspilling om medestanders te vinden in andere EU-lidstaten voor een verspillingsvrij voedselsysteem had met deze conferentie een succesvolle start in Brussel en zal een concrete vervolgstap krijgen in juni 2024.